API quản lý thiết bị mới khả dụng phiên bản beta

Tháng 8 11, 2020


Tính năng mới:

Google đã giới thiệu bản beta đối với một API mới để quản lý các thiết bị di động cá nhân và máy tính thuộc sở hữu doanh nghiệp/tổ chức. API này sẽ hoạt động đối với các thiết bị được quản lý thông qua quản lý cơ bản, xác minh điểm cuối, Drive File Stream và bảo mật máy tính nâng cao cho Windows. Tìm hiểu thêm về quản lý thiết bị trong G Suite.

API mới là một phần của Cloud Identity API và cuối cùng sẽ thay thế Admin SDK Directory API  được sử dụng để quản lý thiết bị di động.

Ảnh hưởng: 

Quản trị viên và lập trình viên.

Tại sao sử dụng:

API mới bao gồm tất cả các tính năng của Admin SDK Directory API sẽ thay thế. Ngoài ra, còn bổ sung các tính năng mới này thêm vào với Admin SDK:

  • Khả năng tạo và quản lý các thiết bị thuộc sở hữu doanh nghiệp/tổ chức.
  • Khả năng quản lý các thiết bị Windows đã đăng ký với Nhà cung cấp thông tin xác thực của Google cho Windows.
  • Khả năng quản lý các dịch vụ trên máy tính, chẳng hạn như các dịch vụ có tiện ích mở rộng “Xác minh điểm cuối” của điểm số hoặc các dịch vụ có cài đặt Drive File Stream.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và lập trình viên: bản beta này khả dụng theo mặc định. Xem tài liệu API  để tìm hiểu thêm.
  • Người dùng cuối: không ảnh hưởng đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh, bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 23/7/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Bản beta được mở cho tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech