Bản cập nhật dành cho thiết bị iOS được quản lý với việc phát hành Chrome 120

Tháng 1 04, 2024


Tính năng mới:

Trong những tuần tới, Google sẽ giới thiệu một số cải tiến đối với Chrome trên iOS nhằm giúp quản trị viên áp dụng các chính sách và tùy chọn một cách liền mạch hơn trên các thiết bị được quản lý của người dùng. Lần ra mắt này sẽ phù hợp với kế hoạch phát hành Chrome 120. Cụ thể, những cải tiến này là:

  • Ứng dụng chính sách trên nhiều thiết bị: cho dù đó là thiết bị cá nhân hay thiết bị do tổ chức/doanh nghiệp sở hữu, Chính sách người dùng Chrome có thể được áp dụng khi người dùng đăng nhập vào trình duyệt Chrome bằng tài khoản được quản lý. Điều này đảm bảo trải nghiệm duyệt web nhất quán và an toàn trên tất cả các thiết bị.

  • Thông báo quản lý dành cho người dùng cuối: người dùng cuối được quản lý sẽ bắt đầu nhìn thấy thông báo quản lý, thông báo cho biết rằng tổ chức quản lý tài khoản mà người dùng đang đăng nhập. Tính minh bạch này không chỉ thúc đẩy niềm tin mà còn giúp người dùng được thông báo về các biện pháp bảo mật được áp dụng để bảo vệ dữ liệu.

  • Tích hợp bảng điều khiển dành cho quản trị viên: quản trị viên có thể dễ dàng kích hoạt chức năng này thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong cài đặt Trình duyệt "Chrome trên iOS". Kiểm soát tập trung này cho phép quản trị viên điều chỉnh các chính sách để đáp ứng nhu cầu cụ thể của tổ chức, đảm bảo môi trường duyệt web được tùy chỉnh và an toàn cho tất cả người dùng.

Làm thế nào để bắt đầu:

Google sẽ nhắc nhở rằng tài khoản của người dùng được quản lý khi đăng nhập

Thời gian triển khai:

Thông báo của người dùng cuối

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 3/1/204.

Tích hợp bảng điều khiển dành cho quản trị viên

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 24 /1/2024

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Chrome Browser Cloud Management và Google Workspace.

Nguồn: LVtech