Bản cập nhật màn hình chính và màn hình chờ của Hangout Meet

Tháng 6 13, 2018


Khi tham gia một cuộc họp, có ngữ cảnh thích hợp là điều quan trọng. Đó là lý do Google đã thêm một số tính năng mới vào màn hình Hangouts Meet, chẳng hạn như màn hình chính và màn hình chờ và hình nền tùy chỉnh nhiều thông tin hơn để giúp người dùng định hướng nhanh hơn.

Giao diện màn hình chính

Cũng giống như khi sử dụng điều khiển từ xa, chương trình làm việc giờ đây sẽ được hiển thị trên màn hình trong phòng hội thảo, ngay cả khi sử dụng màn hình cảm ứng cho Hangouts Meet. Điều này xác nhận với người dùng về cuộc họp sắp tham gia, cũng như xem trước những gì sẽ diễn ra trong phòng hội thảo. Google cũng đã di chuyển một số tính năng, chẳng hạn như đồng hồ và biểu tượng Meet, lên phía trên cùng màn hình cho tất cả các màn hình trong phòng hội thảo.

Màn hình chính Hangouts Meet được hiển thị trên màn hình khi sử dụng màn hình cảm ứng cho Hangouts Meet

Màn hình chờ và hình nền

Với lần ra mắt này, Google cũng đang thêm một màn hình chờ mới. Khi thiết bị Chromebox hoặc Chromebase cho cuộc họp hoặc thiết bị phần cứng Hangouts Meet không hoạt động trong một thời gian dài, sẽ hiển thị trình bảo vệ màn hình với biểu tượng Meet.

Cuối cùng, trong Hangouts Meet, giờ đây người dùng có thể hiển thị hình nền tùy chỉnh trên màn hình trong phòng hội thảo thay vì hình ảnh mặc định. Sau khi tải lên hình ảnh trong Admin console cho đơn vị tổ chức (OU) phù hợp, các hình nền này sẽ được hiển thị trên Chromebox hoặc Chromebase được liên kết với cuộc họp hoặc thiết bị phần cứng Hangouts Meet, bất kể thiết bị đang sử dụng Hangouts cổ điển hay Hangouts Meet.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau 2 tuần so với Bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech