Báo cáo chuyển đổi từ Google for Education hiện đã khả dụng

Tháng 9 25, 2019


Tóm tắt

Đầu năm nay, Google đã công bố các báo cáo chuyển đổi Google for Education. Kể từ 23/9/2019, các báo cáo chuyển đổi khả dụng đối với G Suite for Education và G Suite Enterprise for Education ở các trường học ở Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Lưu ý rằng khi khởi chạy, các báo cáo chỉ khả dụng bằng tiếng Anh.

Để tìm hiểu thêm về báo cáo chuyển đổi của Google for Education, xem tại đây. Để biết danh sách các câu hỏi thường gặp, xem tại đây.

Quản trị viên cấp cao G Suite for Education and G Suite Enterprise for Education phải đăng nhập ở đây trong khoảng thời gian từ 23/9/2019 đến 9/10/2019 để tạo báo cáo. Sau khi đăng nhập:

  • Nhấp vào Start Survey để bắt đầu Khảo sát chuyển đổi (15 phút)
  • Sử dụng chia sẻ liên kết khảo sát trực tuyến, để thu thập phản hồi từ các bên liên quan về cách tổ chức hoạt động trong 7 yếu tố chính.
    • Google đã tạo mẫu email, quản trị viên có thể sử dụng để chia sẻ khảo sát với các thành viên chính trong nhóm 
  • Vào ngày 14/10/2019, đăng nhập vào https://edutransformationreport.withgoogle.com/app để truy cập và tải xuống báo cáo chuyển đổi tùy chỉnh.

Khi cửa sổ báo cáo chuyển đổi Q1/2019 mở ra, quản trị viên đã sử dụng công cụ này trong quá khứ hoặc bày tỏ sự quan tâm đến công cụ sẽ được thông báo qua email.

Lưu ý: nếu quản trị viên đăng nhập vào g.co/edutransformationreport trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 09/10/2019 nhưng không tham gia hoặc chia sẻ khảo sát, vẫn có thể nhận được báo cáo; đơn giản chỉ là thiếu một phần dữ liệu có giá trị, các bước khuyến nghị tiếp theo và tài nguyên được đề xuất.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: báo cáo chuyển đổi đã khả dụng.
  • Bản phát hành theo định kỳ: báo cáo chuyển đổi đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

Bật/ tắt theo mặc định

Nguồn: LVtech