Báo cáo tham dự Google Meet hiện khả dụng đối với phiên bản giáo dục

Tháng 10 19, 2020


Tính năng mới:

Những người tổ chức cuộc họp G Suite Enterprise for Education giờ đây sẽ nhận được báo cáo tham dự qua email sau khi cuộc họp kết thúc. Báo cáo tham dự sẽ được tạo cho các cuộc họp trên web hoặc di động với ít nhất 5 (và không quá 250) người tham gia và sẽ chứa các thông tin sau cho mỗi cuộc họp:

  • Tên của người tham gia
  • Email của người tham gia
  • Khoảng thời gian người tham gia dành cho cuộc gọi, bao gồm cả thời gian kết nối và thời gian thoát

Sau khi cuộc họp kết thúc, người tổ chức sẽ nhận được báo cáo tham dự qua email

Báo cáo tham dự có tên, địa chỉ email và khoảng thời gian tham gia cuộc họp

Những sinh viên có khả năng tạo cuộc họp cũng sẽ nhận được báo cáo tham dự.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Báo tham dự sẽ giúp người tổ chức cuộc họp theo dõi những ai đã tham dự cuộc họp và trong thời gian bao lâu, đây có thể là một yêu cầu trong các cuộc họp lớn hơn hoặc trong khi trình bày.

Thông tin chi tiết:

Ghi lại sự tham dự cho những người tham gia bị từ chối hoặc thông qua quay số điện thoại

Google sẽ ghi lại sự tham dự của bất kỳ người tham gia nào đã chọn quay số. Số điện thoại và tên bị xáo trộn hiển thị trong cuộc họp sẽ xuất hiện trong báo cáo tham dự.

Nếu một người tham gia cuộc họp bị từ chối và được chấp nhận quay trở lại cuộc họp, người tổ chức sẽ thấy thời gian họ tham gia lần đầu tiên và thời gian của lần cuối thoát khỏi cuộc họp. Tổng thời lượng tham dự sẽ là tổng thời gian tất cả các phiên họp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tại thời điểm này, không có quyền kiểm soát quản trị viên nào đối với tính năng này. Google dự định giới thiệu cài đặt này vào cuối năm nay; hãy theo dõi Trang tin G Suite để biết thêm chi tiết.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Các báo cáo tham dự sẽ tự động được gửi đến người chủ trì cuộc họp. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về theo dõi tham dự.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ 28/9/2020.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech