Bảo mật dữ liệu của doanh nghiệp trên thiết bị iOS của nhân viên

Tháng 8 29, 2018


Để bảo vệ tốt hơn dữ liệu G Suite được lưu trữ trên thiết bị iOS cá nhân của nhân viên, quản trị viên có thể chỉ định một số ứng dụng iOS nhất định được "quản lý" nếu đã bật quản lý thiết bị di động nâng cao.

Nếu một ứng dụng được quản lý, quản trị viên có thể:

  • Ngăn sao lưu dữ liệu của ứng dụng vào iCloud.
  • Chặn các ứng dụng không được quản lý mở các tập tin được quản lý.

Lưu ý rằng những hành động này sẽ tác động đến cả dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp/tổ chức trên các ứng dụng được quản lý.

Chỉ định ứng dụng được quản lý

Khi đưa ứng dụng mới vào danh sách trắng cho thiết bị iOS, quản trị viên có thể chọn “Đặt ứng dụng này thành ứng dụng được quản lý.” Một khi ứng dụng được quản lý, quản trị viên cũng có thể chọn xóa ứng dụng đó khỏi thiết bị nếu hồ sơ quản lý thiết bị di động của thiết bị bị xóa.

Khi đưa ứng dụng mới vào danh sách trắng cho thiết bị iOS, ứng dụng này sẽ được quản lý

Nếu trước đây quản trị viên đã đưa một ứng dụng vào danh sách trắng, quản trị viên có thể quản lý ứng dụng bằng cách thay đổi cài đặt của ứng dụng đó trong Admin console.

Quản trị viên có thể quản lý ứng dụng đã được thêm vào danh sách trắng bằng cách chỉnh sửa cấu hình của ứng dụng trong Admin console


Thông báo người dùng và hành động bắt buộc

Nếu quản trị viên chỉ định một ứng dụng được quản lý, bất kỳ người dùng nào đã tải xuống ứng dụng đó sẽ được nhắc cập nhật ứng dụng trong ứng dụng Chính sách thiết bị của Google.

Người dùng sẽ được nhắc cập nhật ứng dụng được chỉ định bởi quản trị viên

Người dùng cần phải chấp nhận việc quản lý các ứng dụng hoặc sẽ mất quyền truy cập vào tất cả dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức trên điện thoại.

Nếu không thực hiện hành động trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được thông báo, người dùng sẽ nhận được thông báo khác nhắc nhở thực hiện hành động đối với các ứng dụng yêu cầu được quản lý.

Lưu ý rằng nếu quản trị viên tạo ứng dụng được quản lý trước đây thành “không được quản lý”, người dùng cần xóa Hồ sơ chính sách thiết bị Google Apps trước khi ứng dụng không được quản lý.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (có thể hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech