Bảo mật tốt hơn khi chia sẻ màn hình nhưng ẩn thông báo trên web

Tháng 1 27, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, khi người dùng đang chia sẻ màn hình, Chrome sẽ tự động ẩn nội dung của thông báo bật lên trên web. Điều này bao gồm thông báo từ Google Chat, thông báo qua email và các trang web của bên thứ ba khác.

Khi chia sẻ xong màn hình, tất cả các thông báo bị ẩn sẽ tự động hiển thị. Lưu ý rằng thông báo đã bị ẩn khi chia sẻ một thẻ trong Google Meet.

Người dùng sẽ thấy nguồn thông báo nhưng nội dung của thông báo bật lên sẽ bị ẩn.

Khi trình bày xong, tất cả các thông báo đã bị ẩn sẽ được hiển thị.

Đã có một sự thay đổi đáng kể về cách thức làm việc - giờ đây hơn bao giờ hết, Google đang triển khai sự thay đổi này dựa vào việc sử dụng Google Meet và các giải pháp chia sẻ màn hình khác. Tính năng này sẽ giảm bớt phiền nhiễu và ngăn thông tin nhạy cảm hoặc thông tin cá nhân vô tình hiển thị trong khi chia sẻ màn hình.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: khi chia sẻ màn hình, nội dung thông báo sẽ tự động bị ẩn. Người dùng có thể chọn “Hiển thị tất cả” để hiển thị nội dung cho các thông báo hiện tại và tương lai.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/1/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits
  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech