Bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức trên các thiết bị iOS bị xâm phạm

Tháng 2 28, 2018


Vào tháng 10/2017, Google đã thông báo giao diện người dùng mới (UI) cho Google Calendar trên web. Bài đăng này chỉ mang tính chất nhắc lại thông báo, quản trị viên có một số tùy chọn để người dùng chuyển đổi sang giao diện người dùng mới này.

Vào ngày 8/1/2018, đối với miền sử dụng Bản phát hành nhanh (và ngày 15/1/2018 đối với miền sử dụng Bản phát hành theo định kỳ), Google sẽ bắt đầu tự động nâng cấp người dùng thành tùy chọn tự động triển khai (mặc định).

Trong giai đoạn này, người dùng sẽ vẫn có thể chọn không tham gia giao diện người dùng mới cho đến ngày 28/2/2018 khi tất cả người dùng được nâng cấp toàn bộ.

Xin lưu ý, bất kỳ người dùng cá nhân nào đã chọn tùy chọn không sử dụng giao diện web mới theo cách thủ công trước đây sẽ không được nâng cấp cho đến ngày 5/2 đối với Bản phát hành nhanh và ngày 12/2 đối với Bản phát hành theo định kỳ.

Ngoài ra, mặc dù giai đoạn chọn không tham gia này không ảnh hưởng đến các miền do quản trị viên đã chọn theo cách thủ công, nhưng người dùng trong các tên miền này vẫn được nâng cấp lên giao diện người dùng mới vào ngày 28/02/2018 mà không có tùy chọn không tham gia.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ khả dụng vào ngày 15/01/2018.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech