Bảo vệ người dùng có rủi ro cao với Chương trình bảo vệ nâng cao dành cho doanh nghiệp (bản beta)

Tháng 8 06, 2019


Tính năng mới 

Google đã công bố bản beta của Chương trình bảo vệ nâng cao dành cho khách hàng G Suite. Với Chương trình bảo vệ nâng cao, quản trị viên có thể thực thi một gói chính sách bảo mật nâng cao cho nhân viên trong tổ chức có nguy cơ bị tấn công có chủ đích. Những chính sách này bao gồm:

 • Yêu cầu sử dụng các khóa bảo mật để ngăn ngừa tối đa các cuộc tấn công lừa đảo.
 • Tự động chặn quyền truy cập vào các ứng dụng của bên thứ ba không có trong danh sách trắng.
 • Quét email nâng cao đối với các mối đe dọa.
 • Bảo vệ khi tải xuống các đối với các loại tập tin nhất định khi đăng nhập vào Google Chrome.

Bảo vệ nâng cao cho doanh nghiệp sẽ được tung ra trong giai đoạn thử nghiệm trong vài ngày tới.

Ảnh hưởng: 

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Mặc dù các chính sách riêng lẻ hiện có trong Chương trình bảo vệ nâng cao đã khả dụng đối với người dùng G Suite, nhưng bản beta Chương trình bảo vệ nâng cao cung cấp một gói đơn giản các cài đặt bảo mật tài khoản mạnh nhất đối với người dùng có rủi ro cao.

Một số người dùng sẽ được hưởng lợi từ các biện pháp bảo vệ nâng cao là:

 • Quản trị viên CNTT
 • Giám đốc điều hành,
 • Nhân viên theo chế độ quy định hoặc có rủi ro cao thuộc ngành tài chính hoặc thuộc chính phủ.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: Bật phiên bản beta bằng cách truy cập Admin console > Bảo mật > Chương trình bảo vệ nâng cao và chọn “Cho phép người dùng bật chương trình bảo vệ nâng cao” cho một hoặc nhiều đơn vị tổ chức (OU).
 • Người dùng cuối: Một khi chương trình được bật, người dùng trong các OU được chỉ định bởi quản trị viên có thể đăng ký vào Chương trình bảo vệ nâng cao bằng cách truy cập g.co/advifiedprotection.
  • Lưu ý rằng người dùng sẽ cần hai khóa bảo mật để hoàn tất việc đăng ký.

Thông tin bổ sung

Một khi phiên bản beta được kích hoạt cho miền, người dùng sẽ có thể chọn tham gia tại g.co/advifiedprotection. Google sẽ tự động thực thi một gói chính sách cụ thể cho những người dùng được xác định là có nguy cơ cao nhất:

 • Yêu cầu sử dụng các khóa bảo mật. Khóa bảo mật vật lý, chẳng hạn như Khóa bảo mật Titan, bổ sung thêm cho Xác minh 2 bước truyền thống để giúp bảo mật tài khoản chống lừa đảo và đáhh cắp dữ liệu tài khoản.
 • Tự động chặn truy cập vào các ứng dụng của bên thứ ba có nguy cơ cao. Khi người dùng đăng ký các ứng dụng hoặc dịch vụ mới, đôi khi được yêu cầu cấp quyền truy cập vào dữ liệu rủi ro cao trong tài khoản G Suite. Bảo vệ nâng cao chỉ cho phép các ứng dụng của Google và chọn các ứng dụng của bên thứ ba, bao gồm cả những ứng dụng được đưa vào danh sách trắng bởi các quản trị viên G Suite, để truy cập dữ liệu người dùng có nguy cơ cao.
  • Lưu ý:các ứng dụng của bên thứ ba không yêu cầu phạm vi rủi ro cao sẽ không tự động bị chặn bởi Bảo vệ nâng cao. Tuy nhiên, các ứng dụng này có thể bị chặn thông qua một chính sách quản trị riêng.
 • Quét email nâng cao. Email đến sẽ có tất cả các sàng lọc có sẵn cho các tấn công lừa đảo, vi rút và tập tin đính kèm có nội dung độc hại.
 • Phục hồi tài khoản chặt chẽ hơn. Người dùng mất cả hai khóa bảo mật sẽ cần quản trị viên để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản trên thiết bị mới. Điều này ngăn chặn các luồng phục hồi tự động có khả năng là vật chủ trung gian tấn công.
 • Bảo vệ khi tải xuống các tập tin trong Google Chrome. Google đã thêm một tính năng mới trong Google Chrome, điều này sẽ làm giảm sự tiếp xúc của người dùng với các bản tải xuống có rủi ro. Khi đăng nhập vào Chrome, người dùng sẽ nhận được cảnh báo cho biết Duyệt web an toàn không thể xác minh xem một tập tin hiện có an toàn hay không. Điều này sẽ báo hiệu cho người dùng thực thi thận trọng và kiểm tra tập tin để xác nhận tính chính thống của tập tin.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Đăng ký bản beta

Bản beta hiện khả dụng đối với tất cả khách hàng. Để bật phiên bản beta hãy truy cập Admin console > Bảo mật > Chương trình bảo vệ nâng cao và chọn “Cho phép người dùng bật chương trình bảo vệ nâng cao”.

Nguồn: LVtech