Bảo vệ và kiểm soát tốt hơn với ba công cụ bảo mật Gmail

Tháng 6 27, 2019


Tính năng mới: 

Google đã phát hành công khai ba tính năng bảo mật Gmail. Các tính năng trước đây là bản beta. Vui lòng kiểm tra các thông báo qua đường dẫn liên kết để biết thêm thông tin về:

 • Hộp cát bảo mật, phát hiện sự hiện diện của phần mềm độc hại chưa được biết trước đó trong tập tin đính kèm bằng cách "thực thi" trong môi trường hộp cát an toàn. Tìm hiểu thêm
 • Ngăn chặn email lừa đảo và phần mềm độc hại nâng cao, cung cấp các kiểm soát mới để đưa email vào vùng cách ly, ngăn chặn các loại tập tin đính kèm bất thường và các email giả mạo tên miền gửi đến Google Groups. Tìm hiểu thêm
 • Chế độ bảo mật của Gmail, cung cấp các điều khiển quản lý rủi ro thông tin tích hợp trong email bằng cách cho phép người gửi tạo ngày hết hạn và thu hồi các email đã được gửi trước đó. Tìm hiểu thêm

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Khi triển khai và quản lý các công cụ bảo mật, quản trị viên có thể bảo vệ người dùng của mình khỏi các mối đe dọa hiệu quả hơn. Với các tính năng này hiện có trong bản phát hành công khai, mọi người trong tổ chức - từ quản trị viên đến người dùng cuối - đều được an toàn hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên

 • Hộp cát bảo mật: lưu ý: chỉ khả dụng đối với phiên bản G Suite EnterpriseEnterprise for Education. Tìm và bật tính năng hộp cát bảo mật beta tại Admin console > Menu > Ứng dụng > G Suite > Gmail > Cài đặt nâng cao. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm thêm thông tin về cách phát hiện tập tin đính kèm có hại.
 • Ngăn chặn email lừa đảo và phần mềm độc hại nâng cao: tìm và kiểm soát các tính năng này trong Admin console > Menu > Ứng dụng > G Suite > Gmail > An toàn. Quản trị viên sẽ tìm thấy các tùy chọn mới cho tập tin đính kèm bất thường, ngăn chặn giả mạo miền đến nhóm và xem tùy chọn vùng cách ly khả dụng cho tất cả các điều khiển. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tăng cường bảo vệ chống lừa đảo và phần mềm độc hại.
 • Chế độ bảo mật của Gmail: Tính năng này được bật theo mặc định nên không cần thực hiện hành động nào để bắt đầu. Để tắt tính năng này, hãy điều hướng đến Admin console > Ứng dụng> G Suite> Cài đặt cho Gmail> Cài đặt người dùng.

Người dùng cuối

 • Hộp cát bảo mật: không yêu cầu hành động.
 • Ngăn chặn email lừa đảo và phần mềm độc hại nâng cao: không yêu cầu hành động.
 • Chế độ bảo mật của Gmail: thực hiện theo các bước trong bài viết trong Trung tâm trợ giúp để gửi và mở email ở chế độ bảo mật.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Hộp cát bảo mật
  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/6/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/6/2019.
 • Ngăn chặn email lừa đảo và phần mềm độc hại nâng cao
  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/6/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/6/2019.
 • Chế độ bảo mật của Gmail
  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/6/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/6/2019..

Phiên bản phát hành:


 • Hộp cát bảo mật


  • Ngăn chặn email lừa đảo và phần mềm độc hại nâng cao
   • Kiểm soát khả dụng cho tất cả các phiên bản G Suite.
   • Biểu đồ xem các email bị ảnh hưởng là một phần của trung tâm bảo mật và do đó chỉ khả dụng cho phiên bản G Suite Enterprise.


 • Chế độ bảo mật của Gmail


  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

 • Hộp cát bảo mật: tính năng này sẽ TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ đơn vị tổ chức (OU).
 • Ngăn chặn email lừa đảo và phần mềm độc hại nâng cao: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.
 • Chế độ bảo mật của Gmail: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech