Bật trải nghiệm tích hợp mới trong G Suite trên web và Android

Tháng 8 26, 2020


Tóm tắt:

Gần đây, Google vừa công bố một không gian làm việc tích hợp mới bao gồm các ứng dụng G Suite thường dùng. Hiện Google đang triển khai không gian làm việc này cho Gmail trên web và Android. Hãy theo dõi Trang tin G Suite để biết thông tin về thời gian ra mắt trên iOS.

Gmail hiện sẽ có bốn thành phần riêng biệt:

 • Mail - không thay đổi và vẫn là trải nghiệm Gmail quen thuộc và được yêu thích.
 • Chat - cho phép người dùng nhắn tin trực tiếp cho các cá nhân và nhóm.
 • Rooms - là không gian bao gồm trò chuyện, tập tin và tác vụ được chia sẻ để giúp các nhóm làm việc trong các dự án dễ dàng hơn.
 • Meet - tính năng hiển thị các cuộc họp sắp tới mà người dùng có thể xem và tham gia.

Các thẻ Mail, Rooms, Chat, Meet của Gmail trên điện thoại di động

Với lần ra mắt này, người dùng có thể mở và cùng chỉnh sửa tài liệu với nhóm mà không cần rời khỏi Gmail. Điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng cộng tác trực tiếp trong ngữ cảnh làm việc tại thời điểm đó.

Ngoài ra, Google đã giới thiệu một số công cụ mới để giúp người dùng sắp xếp thứ tự ưu tiên và tập trung. Bây giờ người dùng có thể:

 • Giao nhiệm vụ cho nhóm.
 • Nhận thông báo về cập nhật nhiệm vụ trong phòng.
 • Ghim các phòng quan trọng để dễ tìm và truy cập dễ dàng hơn.
 • Đặt trạng thái của người dùng thành “Không làm phiền".
 • Bảo vệ thời gian tốt hơn bằng các thông báo trạng thái trong Chat như “Không có mặt tại văn phòng”.
 • Xem các tập tin được chia sẻ trong một phòng.
 • Xem kết quả tìm kiếm được tích hợp và chuyển đổi giữa kết quả Email và Chat trên web.
 • Bắt đầu một cuộc họp mới hoặc xem các cuộc họp sắp tới trong “Meet” trên web.

Hy vọng trải nghiệm tích hợp mới này trong Gmail sẽ giúp người dùng tập trung, làm việc năng suất và cộng tác hiệu quả hơn..

Làm thế nào để bắt đầu:

Lưu ý, một số tính năng nhất định trong lần ra mắt này yêu cầu bật các dịch vụ cụ thể trong Admin console. Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về việc đảm bảo các dịch vụ này được định cấu hình đúng cách.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang triển khai đến người dùng (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 12/8/2020.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai đến người dùng (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 1/9/2020.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech