Bổ sung hỗ trợ ngôn ngữ cho phụ đề trực tiếp trong Google Meet trên thiết bị Android và iOS

Tháng 3 26, 2021


Tóm tắt:

Người dùng ở Châu Á Thái Bình Dương và Châu Âu hiện có thể bật phụ đề trực tiếp bằng các ngôn ngữ sau trong Google Meet trên thiết bị di động:

  • Pháp
  • Đức
  • Bồ Đào Nha
  • Tây Ban Nha (Tây Ban Nha và Mỹ Latinh)

Phụ đề trực tiếp có thể giúp người dùng dễ dàng tham gia các cuộc họp với những ngôn ngữ khác nhau, đang ở trong môi trường ồn ào, bị khiếm thính hoặc có các khuyết tật khác gây khó khăn trong việc nghe nội dung cuộc họp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu thực hiện hành động.
  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng phụ đề trong Meet. Lưu ý: tùy chọn ngôn ngữ sẽ được lưu cho các cuộc họp sau này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.
  • Khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech