Bổ sung ngôn ngữ mới trong Google Docs, Slides và mẫu trong Google Docs

Tháng 2 28, 2018


Hello World.png

Cho dù người dùng hoặc khách hàng hoặc đồng nghiệp ở đâu, Google vẫn muốn đảm bảo rằng Google DocsSlides hoạt động phục vụ cho công việc của người dùng. Đó là lý do tại sao Google mở rộng danh mục phông chữ trong Google DocsSlides lên đến 62 ngôn ngữ được hỗ trợ, bao gồm các ký tự  không thuộc hệ La-tinh, chẳng hạn như Cyrillic và Devanagari (và còn nhiều phông chữ nữa sắp ra mắt!).

Để tìm các phông chữ mới này và những phông chữ khác, chỉ cần nhấp vào Phông chữ khác (More font) ở cuối trình đơn Phông chữ (Fonts). Ở đó, người dùng cũng sẽ tìm thấy các phông chữ được đề xuất dựa trên ngôn ngữ của tài liệu.

Languages.gif

Ngoài ra, Google đang cải tiến các mẫu Google Docs, Sheets, SlidesForms khả dụng với bốn ngôn ngữ mới: Tây Ban Nha Châu Âu, Tây Ban Nha Mỹ La-tinh, Pháp, Bồ Đào Nha Braxin. Hãy tiếp tục theo dõi các ngôn ngữ khác sắp được ra mắt, bao gồm cả tiếng Hindi.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech