Các cách mới để khám phá và điều hướng các nhận xét trong Google Sheets

Tháng 6 08, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, trong Google Sheets, người dùng có thể:

 • Xem lại nhận xét và chủ đề cuộc trò chuyện trong thanh bên.

 • Áp dụng các bộ lọc để tìm các nhận xét phù hợp nhất để hoàn thành công việc trong một tài liệu có tính cộng tác cao.

 • Trang tập hợp các chuỗi nhận xét trong một tài liệu trong lớp phủ nhận xét.

Sử dụng thanh bên nhận xét mới để xem tất cả các cuộc hội thoại diễn ra trong bảng tính. Nhanh chóng trả lời, giải quyết hoặc tạo các cuộc trò chuyện mới để cộng tác với đồng nghiệp.

Trong các bảng tính mang tính cộng tác cao, hãy áp dụng các bộ lọc để tìm phản hồi phù hợp nhất.

Thực hiện hành động trực tiếp khi nhiệm vụ hoàn tất hoặc các cuộc trò chuyện đã được giải quyết.

Sử dụng trình điều hướng mới để điều hướng đến nơi tập hợp các nhận xét trong bảng tính.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Cộng tác với đồng nghiệp quan trọng hơn bao giờ hết và nhận xét là một phương thức hiệu quả để thảo luận và cộng tác cho dù người dùng và đồng nghiệp ở đâu cũng như bất kể khi nào. Bằng cách giúp việc xem xét, phản hồi và giải quyết các nhận xét trong Sheets, việc cộng tác để tạo ra dữ liệu và phân tích sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Thông tin chi tiết:

Với những thay đổi mới này, người dùng sẽ dễ dàng để xem và điều hướng tất cả các nhận xét bằng cách nhấp vào:

 • Biểu tượng nhận xét trên Thanh ứng dụng.

 • Mục "mở tất cả nhận xét" trong tab trang tính.

 • "Mở" từ bất kỳ nhận xét nào được gắn vào một ô.

 • Một nút mới trong lớp nhận xét cho phép chuyển trang giữa các chuỗi nhận xét trong tài liệu.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT cho tất cả mọi người.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/6/2021.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/6/2021.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech