Các cài đặt kiểm soát bảo mật

Tháng 6 04, 2018


Trong năm vừa qua, Google đã cập nhật mục Hoạt động của tôi để người dùng có thể truy cập và quản lý dữ liệu tốt hơn trong Tài khoản Google. Google cũng đã ra mắt Trang tổng quan với thiết kế mới, cho phép người dùng dễ dàng xem thông tin tổng quan về các sản phẩm đang sử dụng và dữ liệu liên quan đến các sản phẩm đó.

Trong tháng này, Google đã cập nhật công cụ Kiểm tra tính riêng tư bằng cách thêm các hình minh họa mới và ví dụ để giúp người dùng đưa ra những lựa chọn sáng suốt về cài đặt kiểm soát bảo mật quan trọng. Ngoài ra, Google cũng hiểu rằng người dùng có thể thay đổi các tùy chọn theo thời gian, vì thế, công cụ Kiểm tra tính riêng tư mới sẽ cho phép đăng ký nhận thông báo định kỳ để nhắc kiểm tra cài đặt quyền riêng tư.

Nếu người dùng muốn tìm hiểu thêm về các cài đặt kiểm soát này và các cài đặt kiểm soát khác để quản lý quyền riêng tư của mình, hãy truy cập vào Tài khoản Google.

Nguồn: LVtech