Các cải tiến đối với Chính sách bảo mật

Tháng 6 05, 2018Trong tháng này, Google sẽ cập nhật Chính sách bảo mật để giúp quản trị viên hiểu rõ hơn về thông tin mà Google thu thập và lý do thu thập thông tin đó. Google đã thực hiện các bước để cải tiến công cụ Kiểm tra quyền riêng tư và các cài đặt kiểm soát khác, cung cấp để bảo vệ dữ liệu và sự riêng tư của người dùng.

Sẽ không có gì thay đổi đối với các cài đặt hiện tại hoặc cách xử lý thông tin. Thay vào đó, Google đã cải thiện cách mô tả các phương pháp và cách giải thích các tùy chọn có để cập nhật, quản lý, xuất và xóa dữ liệu.

Google sẽ thực hiện những nội dung cập nhật này khi các quy định bảo vệ dữ liệu mới có hiệu lực tại Liên minh Châu Âu và cải thiện các sản phẩm của Google cho người dùng trên toàn thế giới.

Làm cho Chính sách bảo mật dễ hiểu hơn

Sử dụng cấu trúc đơn giản hơn và ngôn ngữ rõ ràng hơn

Google đã cải thiện việc di chuyển và sắp xếp thông tin trong chính sách để giúp người dùng dễ dàng tìm thấy nội dung cần tìm hơn. Google cũng đã giải thích chi tiết hơn và rõ ràng hơn về các phương pháp.


Thêm video mô tả và hình minh họa mới

Thường thì một nội dung mô tả có sử dụng hình ảnh sẽ dễ hiểu hơn so với khi chỉ sử dụng văn bản, vì vậy, Google đã thêm các video ngắn và hình minh họa trong suốt chính sách này.Các cài đặt kiểm soát bảo mật được mã hoá

Người dùng có thể dễ dàng chuyển các cài đặt chính ngay từ chính sách này để lựa chọn quyền riêng tư.

Chính sách đã sửa đổi có sẵn tại đây và sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 5 năm 2018.


Nguồn: LVtech