Các cải tiến đối với danh sách địa chỉ Gmail được phê duyệt và bị chặn trong Admin console

Tháng 5 26, 2019


Tính năng mới:

Google đã thêm các cải tiến để giúp quản trị viên dễ dàng xem và quản lý danh sách địa chỉ  đối với người gửi được phê duyệt / bị chặn:

 • Khả năng tìm kiếm mới: giờ đây có thể tìm kiếm danh sách địa chỉ. Nhấp vào biểu tượng kính lúp để mở thanh tìm kiếm. Việc tìm kiếm diễn ra khi nhập thông tin.
 • Danh sách được sắp xếp và xóa trùng lặp: danh sách địa chỉ hiện được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, đầu tiên theo tên miền sau đó theo tên người dùng. Các mục trùng lặp được tự động loại bỏ.
 • Xem toàn bộ danh sách địa chỉ cùng một lúc: Google đã thêm tùy chọn “Xem tất cả” ở cuối danh sách này. Nhấp vào nút này sẽ được đưa đến chế độ xem tóm tắt, hiển thị tất cả các mục trong danh sách địa chỉ.

Tăng cường chú trọng vào yêu cầu xác thực người gửi đối với người gửi được phê duyệt

Google cũng đã thực hiện một số thay đổi để nhấn mạnh đến yếu tố xác thực người gửi. Yêu cầu xác thực người gửi có nghĩa là bảo vệ người dùng khỏi các tin nhắn giả mạo. Bây giờ quản trị viên có thể thấy rõ những người gửi được phê duyệt yêu cầu xác thực và Google khuyến nghị kích hoạt xác thực cho bất kỳ người gửi nào hiện đang bị vô hiệu hóa này.

Khi thêm người gửi mới vào danh sách người gửi được phê duyệt, cài đặt yêu cầu xác thực người gửi được bật theo mặc định. Tìm hiểu thêm về cách xác thực người gửi bảo vệ tên miền trong Trung tâm trợ giúp.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Quản trị viên Gmail sử dụng danh sách địa chỉ trong Admin console để duy trì danh sách người gửi được phê duyệt, người gửi bị chặn hoặc thậm chí địa chỉ và tên miền đối với việc định tuyến và tuân thủ quy tắc. Google đang cải thiện cách sắp xếp, tìm kiếm và quản lý các danh sách này để làm cho việc này dễ dàng hơn trước.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: sẽ thấy những thay đổi này trong Admin console > Ứng dụng > G Suite > Cài đặt cho Gmail > Cài đặt nâng cao.

Các cải tiến trên khả dụng đối với danh sách địa chỉ được sử dụng trong các cài đặt sau:

  • Spam
  • Người gửi bị chặn
  • Hạn chế gửi
  • Tuân thủ vận chuyển an toàn (TLS)
  • Tuân thủ nội dung
  • Nội dung phản cảm
  • Tuân thủ đính kèm
  • Định tuyến
 • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thông tin bổ sung:

 • Xác thực người gửi vẫn được yêu cầu theo mặc định và Google đặc biệt khuyến khích quản trị viên kích hoạt xác thực cho bất kỳ người gửi hiện đang bị vô hiệu hóa. Hộp kiểm xác thực người gửi đã thay đổi từ "Không yêu cầu xác thực người gửi (không được đề xuất)" thành "Yêu cầu xác thực người gửi (được khuyến nghị)" để giúp quản trị viên dễ dàng xác định xem xác thực người gửi có được bật hay không cho một địa chỉ cụ thể.
 • Địa chỉ hiện đang được sắp xếp và xóa trùng lặp. Danh sách địa chỉ bây giờ sẽ được sắp xếp theo tên miền, sau đó theo tên người dùng và có thể ít hơn danh sách trước đó do xóa các mục trùng lặp.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 1/5/2019
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 1/5/2019

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech