Các cải tiến đối với slide hình ảnh, mục lục và các nút trong Google Sites mới

Tháng 12 10, 2019


Tính năng mới:

Google đã thêm các tùy chọn mới cho các tính năng được phát hành gần đây trong Google Sites mới. Bây giờ người dùng có thể:

  • Thêm chú thích cho hình ảnh trong slide hình ảnh
  • Đặt tốc độ chuyển đổi cho slide hình ảnh
  • Ẩn các tiêu đề từ mục lục
  • Chọn các tùy chọn kiểu dáng khác nhau cho các nút

Ảnh hưởng: 

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Gần đây Google đã ra mắt khả năng chèn băng chuyền hình ảnh, mục lục và các các nút trong Google Sites mới. Dựa trên phản hồi của người dùng, Google giới thiệu một số tùy chọn được yêu cầu cao cho các tính năng này giúp người dùng tùy chỉnh tốt hơn các trang web.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối: sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về việc tùy chỉnh slide hình ảnh, mục lục và các nút.

Thông tin bổ sung:

Thêm chú thích cho slide hình ảnh và đặt tốc độ chuyển động:

Để thêm chú thích, di chuột qua bất kỳ hình ảnh nào, nhấp vào nút “Thêm văn bản”, và chọn “Thêm chú thích”.

Để chỉ định tốc độ chuyển đổi cho slide hình ảnh, hãy chọn Cài đặt > Tốc độ chuyển tiếp và chọn một tùy chọn từ trình đơn thả xuống.

Ẩn một tiêu đề từ mục lục:

Để ẩn tiêu đề khỏi Mục lục, hãy rê chuột qua tiêu đề và nhấp vào nút Ẩn. Tiêu đề sẽ được ẩn khỏi chế độ xem trên trang web được xuất bản.

Thêm tùy chọn kiểu dáng cho các nút:

Các nút hiện có ba tùy chọn kiểu dáng: tràn khung, viền khung và văn bản. Theo mặc định, một nút mới được thêm sẽ ở dạng tràn khung, nhưng người dùng có thể thay đổi kiểu bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống trên thanh công cụ.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/12/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/12/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Những tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định.

Nguồn: LVtech