Các công cụ mới để khắc phục sự cố mạng và hiệu suất trong Google Meet

Tháng 1 15, 2021


Tính năng mới:

Google đã thêm các công cụ vào Google Meet để giúp người dùng dễ dàng hiểu được môi trường mạng và máy tính để bàn ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng cuộc họp. Trong khi gọi, người dùng có thể đi tới trình đơn ba chấm và chọn “Gỡ rối và trợ giúp” để xem:

  • Hiệu suất CPU và ổn định mạng theo thời gian
  • Phân đoạn thời gian được đánh dấu khi môi trường cục bộ có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi
  • Các hành động được đề xuất để giúp cải thiện hiệu suất cuộc gọi
  • Phản hồi thời gian thực về ảnh hưởng của bất kỳ hành động nào được thực hiện trên mạng và xử lý
  • Mẹo để thực hiện các tác vụ thông thường, như trình bày nội dung và ghi âm cuộc họp

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Meet chia sẻ khả năng xử lý và kết nối mạng với tất cả các ứng dụng và thẻ trình duyệt khác đang chạy trên máy tính. Khi hệ thống đang sử dụng quá mức độ xử lý hoặc kết nối mạng kém, Meet sẽ cố gắng điều chỉnh và duy trì hiệu suất trong khi tiêu thụ ít tài nguyên hơn. Một số điều chỉnh trong đó ít hiển thị hơn, nhưng nếu tình trạng thiếu tài nguyên nghiêm trọng hoặc kéo dài, người dùng có thể nhận thấy video bị mờ, âm thanh nói lắp hoặc các vấn đề khác.

Với lần cải tiến này, Google sẽ cung cấp khả năng hiển thị nhiều hơn về cách hệ thống đang hoạt động. Hy vọng điều này sẽ giúp chẩn đoán và giảm bớt bất kỳ vấn đề hiệu suất đáng chú ý nào nếu trường hợp đó xảy ra.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/1/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech