Các điều khiển mới hiển thị thuộc tính người gửi đối với các hộp thư được chia sẻ

Tháng 1 11, 2020


Tính năng mới:

Google đang thêm các điều khiển mới cho cách hiển thị “Thuộc tính người gửi đối với hộp thư được chia sẻ”. Hiện tại, thuộc tính người gửi luôn được bật - điều này sẽ vẫn là cài đặt mặc định trừ khi bị vô hiệu hóa bởi quản trị viên hoặc người dùng.

Đối với người dùng cuối, có một cài đặt mới trong Gmail, có thể chỉ định thông tin được bao gồm trong tiêu đề email của thư được gửi thông qua ủy quyền.

Đối với quản trị viên, có một cài đặt mới trong bảng điều khiển quản trị viên cho phép ẩn tất cả các thuộc tính đối với các hộp thư được chia sẻ trong miền hoặc đơn vị tổ chức (OU). Điều này sẽ ghi đè và vô hiệu hóa cài đặt người dùng trong Gmail.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Các tổ chức sử dụng hộp thư được chia sẻ trong Gmail theo nhiều cách. Ví dụ: nếu một quản trị điều hành đang trả lời thay mặt cho CEO, từ hộp thư CEO, thuộc tính người gửi cho biết cụ thể người soạn thảo và gửi email.

Hoặc, nếu sử dụng hộp thư info@company.com để liên lạc với khách hàng, khách hàng sẽ xem tất cả các phản hồi là hợp lệ như nhau, mà không biết liệu hộp thư này được gửi bởi sally@company.com hay jim@company.com.

Với các cài đặt mới này, giờ đây quản trị viên có thể kiểm soát và tùy chỉnh cách xử lý thuộc tính đối với tên miền, theo OU hoặc ở cấp độ người dùng cá nhân.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: thuộc tính người gửi được bật theo mặc định và có thể bị vô hiệu hóa ở cấp độ OU hoặc tên miền. Có thể tìm thấy cài đặt mới trong Admin console > Ứng dụng > G Suite > Gmail > Cài đặt người dùng > Ủy quyền thư. Lưu ý rằng cài đặt mặc định sẽ là “Cho phép người dùng tùy chỉnh cài đặt này” và “Hiển thị chủ sở hữu tài khoản và người được ủy quyền đã gửi email”.

Cài đặt đối với Ủy quyền thư trong Admin console

  • Người dùng cuối: thuộc tính người gửi được BẬT theo mặc định. Người dùng có thể xem và đặt tham số thuộc tính người gửi bằng cách truy cập Cài đặt > Tài khoản > Cấp quyền truy cập vào tài khoản của bạn trong Gmail. Nếu quản trị viên đã ẩn thuộc tính người gửi cho tên miền hoặc tổ chức, không có hành động nào có thể được thực hiện.

Cài đặt người dùng cuối cho phân bổ người gửi trong Gmail

Nếu bị tắt ở cấp độ OU hoặc tên miền, người dùng cuối không thể thực hiện hành động nào trong Gmail

Thời gian triển khai

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/1/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/1/2020.


Khả dụng:

  • Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Tài nguyên

Nguồn: LVtech