Các nội dung thay đổi đối với Điều khoản dịch vụ dành cho người dùng cuối và Chính sách quyền riêng tư cho Dịch vụ bổ sung

Tháng 12 24, 2018


Xin chào Quản trị viên!

Email này nhằm thông báo cho quý vị về những nội dung thay đổi trong Điều khoản dịch vụ dành cho người dùng cuối và Chính sách quyền riêng tư dành cho người dùng tại Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Thụy Sĩ. Những nội dung thay đổi này có thể ảnh hưởng và được người dùng trong miền,thông báo khi họ truy cập vào một số Dịch vụ bổ sung của Google. Những nội dung thay đổi này không ảnh hưởng đến các điều khoản chi phối thỏa thuận giữa Google và tổ chức. Nếu quý vị đã tắt Dịch vụ bổ sung cho người dùng trong miền, thì những nội dung thay đổi này sẽ không ảnh hưởng.

Nội dung nào sẽ thay đổi?

Đối với người dùng trong miền ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, Iceland, Liechtenstein và Na Uy) hoặc Thụy Sĩ, kể từ ngày 22/1/2019 các dịch vụ được cung cấp theo Điều khoản dịch vụ dành cho người dùng cuối sẽ do Google Ireland Limited cung cấp thay cho Google LLC. Quý vị có thể tìm các điều khoản mới chi phối phần lớn Dịch vụ bổ sung tại đây. Các nội dung thay đổi về Điều khoản dịch vụ của Play, YouTubeDịch vụ trả phí của YouTube cũng tương tự như vậy.

Đồng thời, Google cũng đang cập nhật Chính sách quyền riêng tư của Google cho Dịch vụ bổ sung. Chính sách mới nêu rõ rằng Google Ireland Limited sẽ là đơn vị kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm về thông tin của những người dùng này và tuân thủ các luật hiện hành về quyền riêng tư (trừ khi có quy định khác trong thông báo về quyền riêng tư dành riêng cho dịch vụ). Quản trị viên có thể xem chính sách cập nhật tại đây.

Tôi cần phải làm gì?

Quý vị không cần phải làm gì cả. Trải nghiệm của người dùng khi sử dụng Dịch vụ bổ sung sẽ không thay đổi. Ngoài ra, các tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư của người dùng hoặc cách thức cũng như mục đích xử lý dữ liệu của họ như đã mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của Google cũng sẽ không thay đổi.

Như đã biết, quản trị viên có thể bật hoặc tắt tùy chọn sử dụng Dịch vụ bổ sung dành cho người dùng trong miền của mình.

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp

Nếu quý vị có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ G Suite hoặc Nhóm hỗ trợ Chrome Enterprise.

Trân trọng!

LVtech