Các phông chữ mới giúp cải thiện tốc độ đọc hiện khả dụng trong Google Docs, Sheets và Slides

Tháng 8 15, 2019


Tóm tắt

Nhóm Google Fonts đã hợp tác với Thomas Jockin để tạo ra một loạt các phông chữ nhằm cải thiện tốc độ đọc. Để tìm hiểu thêm về nghiên cứu đằng sau sáng kiến này, vui lòng tham khảo để biết thêm chi tiết.

Các phông chữ này có tính toán đến các yếu tố đánh máy, chẳng hạn như kích thước và khoảng cách, mà các nhà phát triển phông chữ hy vọng sẽ cải thiện tốc độ đọc. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà giáo dục vì họ muốn tận dụng các công cụ mới có thể cải thiện khả năng đọc của người học, đặc biệt là đối với những người học có vấn đề về thị giác.

Hiện tại Google cung cấp tám hệ phông chữ Lexend khác nhau với độ rộng và khoảng cách đa dạng, vì vậy người dùng có thể chọn kiểu phông chữ phù hợp nhất với tốc độ đọc.

Để truy cập các phông chữ này trong Google Docs, Sheets hoặc Slides:

  • Từ menu Font trên thanh công cụ, hãy chọn Thêm phông chữ khác.
  • Sau đó, tìm kiếm hệ phông chữ Lexend và chọn các phông chữ để thêm vào các phông chữ đã lưu. Các phông chữ này sẽ xuất hiện trong danh sách phông chữ trong trình đơn Phông chữ trên thanh công cụ.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này đã khả dụng đối với Bản phát hành nhanhBản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Những phông chữ này sẽ khả dụng theo mặc định.

Nguồn: LVtech