Các phông chữ tiếng Thái bổ sung trong Docs, Sheets và Slides

Tháng 2 21, 2019


Tóm tắt

Google  đã mở rộng cung cấp các phông chữ cho người dùng Thái Lan trong Docs, Sheets và Slides bằng cách thêm một số phông chữ nằm trong bộ sưu tập “Phông chữ quốc gia” của Thái Lan. Bộ phông chữ này đã được Chính phủ Thái Lan phát hành và sử dụng làm phông chữ công khai và chính thức kể từ năm 2007. Google đã cập nhật bộ sưu tập này vào Google Fonts vào năm 2019.

Danh sách đầy đủ các phông chữ mới như sau:

 • Bai Jamjuree
 • Chakra Petch
 • Charm
 • Charmonman
 • Fah Kwang
 • K2D
 • KoHo
 • Kodchasan
 • Krub
 • Mali
 • Niramit
 • Sarabun
 • Srisakdi

Các phông chữ được cập nhật này hiện đã khả dụng trong Google Docs, Sheets và Slides với công nghệ OpenType hiện đại, đã được mở rộng triển khai và thiết kế hài hòa hơn giữa các tập lệnh ngôn ngữ La-tinh và Thái Lan.

Các phông chữ này sẽ được đặt mặc định trong trình đơn thả xuống cho người dùng có tùy chọn ngôn ngữ được đặt là tiếng Thái.

Phiên bản phát hành:

Tất cả các phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech