Các thay đổi đối với chính sách lưu trữ của Google Workspace bắt đầu từ ngày 1/6/2021

Tháng 11 12, 2020


Tính năng mới:

Vào năm 2021, Google sẽ thực hiện một số thay đổi đối với phương thức lưu trữ Google Photos, Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms và nội dung Jamboard, điều này sẽ ảnh hưởng đến mền của doanh nghiệp/tổ chức.

Google Photos:

Bắt đầu từ ngày 1/6/2021, mọi ảnh hoặc video mới được tải lên Google Photos hoặc Google Drive ở chất lượng cao sẽ được tính vào giới hạn bộ nhớ cho người dùng trong miền. Hiện tại, chỉ ảnh và video được tải lên ở Chất lượng gốc mới được tính vào hạn ngạch bộ nhớ. Xin lưu ý rằng bất kỳ ảnh hoặc video nào được tải lên ở Chất lượng cao trước ngày 1/6/2021 sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này và sẽ không được tính vào giới hạn bộ nhớ.

Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms và Jamboard

Bắt đầu từ ngày 1/6/2021, mọi tập tin Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms và Jamboard mới được tạo cũng sẽ được tính vào giới hạn bộ nhớ cho người dùng trong miền. Các tập tin hiện có trong các sản phẩm này sẽ không được tính vào bộ nhớ, trừ khi chúng được sửa đổi vào hoặc sau ngày 1/6/2021.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối. Giới hạn bộ nhớ khác nhau giữa các phiên bản Google Workspace và G Suite, nhưng ước tính rằng phần lớn người dùng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này. Xem thêm nội dung tại “Làm thế nào để bắt đầu” để tìm hiểu thêm thông tin về cách xác định lượng bộ nhớ mà mỗi người dùng trong tổ chức được phân bổ.

Tại sao quan trọng:

Trong thập kỷ qua, Gmail, Google Drive và Google Photos đã giúp hàng tỷ người lưu trữ và quản lý an toàn email, tài liệu, ảnh, video và hơn thế nữa. Ngày nay, mọi người đang tải lên nhiều nội dung hơn bao giờ hết — trên thực tế, hơn 4,3 triệu GB được thêm vào Gmail, Drive và Photos mỗi ngày. Những thay đổi này đối với chính sách lưu trữ của Google là cần thiết để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tuyệt vời và bắt kịp với nhu cầu ngày càng tăng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: quản trị viên chính trong các miền bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo qua email trước khi những thay đổi này có hiệu lực. Trong thời gian chờ đợi, hãy xem Báo cáo mức sử dụng Ứng dụng của người dùng (xem phần Chung > Ảnh và Drive) để xem tổng thể về việc sử dụng bộ nhớ trong tổ chức. Để tìm hiểu lượng bộ nhớ được phân bổ trên gói hiện tại, hãy xem phần Sử dụng và hỗ trợ trong Trung tâm trợ giúp dành cho các phiên bản  Business, Enterprise, EducationG Suite. Nếu không chắc đang sử dụng phiên bản nào, hãy truy cập trang Thanh toán trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách quản lý tập tin trong bộ nhớ Tài khoản Google.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: các chính sách này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Những thay đổi này sẽ áp dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và G Suite.

Nguồn: LVtech