Các thay đổi đối với giao diện đăng nhập Google sắp ra mắt

Tháng 11 17, 2018


Bắt đầu từ ngày 27/11/2018, Google sẽ thực hiện một số thay đổi nhỏ đối với giao diện của trang đăng nhập. Những thay đổi này đã được thực hiện vào đầu năm nay cùng với cập nhật trang đăng nhập để phù hợp với nguyên tắc nguyên tắc thiết kế nguyên vật liệu được sử dụng trong các sản phẩm khác của Google.

Cụ thể, người dùng có thể nhận thấy các đường viền xung quanh một số trường nhập và thay đổi khoảng cách và kiểu dáng của văn bản khác trên cả web và thiết bị di động. Các thay đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 27/11/2018 và có thể mất tối đa hai tuần để tiếp cận tất cả người dùng.

Giao diện đăng nhập mới

Trang đăng nhập sẽ bắt đầu triển khai vào ngày 27/11/2018

Trang đăng nhập trước ngày 27/11/2018

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và  Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech