Các thay đổi đối với Google Chat và Hangouts cổ điển sẽ bắt đầu từ ngày 3/12/2020

Tháng 12 02, 2020


Tính năng mới:

Bắt đầu từ ngày 03/12/2020, Google sẽ thực hiện ba thay đổi đối phương thức hoạt động của các cuộc trò chuyện nhóm trong Google Chat:

  • Thêm và thay đổi thành viên. Người dùng sẽ có thể thêm và thay đổi thành viên của các cuộc trò chuyện nhóm mới.
  • Chính sách lưu giữ Google Vault khác nhau. Nếu đã đặt chính sách lưu giữ trong Vault, các cuộc trò chuyện nhóm được cập nhật sẽ tuân theo chính sách lưu giữ khác nhau.
  • Khả năng tương thích với Hangouts cổ điển. Các cuộc trò chuyện nhóm trong Hangouts sẽ bắt đầu xuất hiện trong Google Chat trong những tuần tới.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Như đã thông báo, bắt đầu từ nửa đầu năm 2021, mọi người đều có thể bắt đầu nâng cấp từ Hangouts lên Chat. Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, Google sẽ giúp tự động di chuyển các cuộc trò chuyện trong Hangouts và lịch sử đã lưu. Những thay đổi này đảm bảo tính tương thích giữa Hangouts cổ điển và Chat để giúp việc di chuyển người dùng diễn ra liền mạch nhất có thể.

Thông tin chi tiết:

Cập nhật cuộc trò chuyện nhóm

Khi một thành viên mới được thêm vào cuộc trò chuyện nhóm, tất cả các thành viên sẽ thấy thông báo thông báo về thành viên mới. Thành viên mới sẽ có thể xem toàn bộ cuộc trò chuyện, thậm chí cả tin nhắn được gửi trước khi tham gia nhóm, cho phép bắt kịp dễ dàng luồng trò chuyện.

Nếu đã tạo cuộc trò chuyện nhóm trước ngày 3/12, người dùng có thể dễ dàng cập nhật cuộc trò chuyện bằng cách sử dụng tùy chọn “Bắt đầu cuộc trò chuyện mới” trong trình đơn cài đặt.

Lịch sử và cài đặt lưu giữ

Mặc dù người dùng cuối có thể bật và tắt lịch sử ở cấp cuộc trò chuyện, nhưng quản trị viên có thể kiểm soát việc có giữ lịch sử trò chuyện cho người dùng trong tổ chức hay không. Quản trị viên có thể đặt mặc định và cũng cho phép người dùng thay đổi cài đặt lịch sử cho mỗi cuộc trò chuyện.

Lưu ý rằng các cuộc trò chuyện nhóm được cập nhật cũng sẽ tuân theo chính sách lưu giữ khác nhau trong Vault. Nếu quản trị viên đặt quy tắc lưu giữ trò chuyện tùy chỉnh trong Google Vault, phạm vi liên quan sẽ thay đổi. Các quy tắc được đặt cho “Tất cả không gian trò chuyện” (trước đây được gọi là “Tất cả các phòng”) sẽ áp dụng cho các phòng trò chuyện hiện có, cùng với các tin nhắn nhóm và tin nhắn nhóm được cập nhật đồng bộ hóa giữa Chat và Hangouts. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tham khảo chi tiết.

Khả năng tương thích với Hangouts cổ điển

Các cuộc trò chuyện nhóm trong Hangouts — bắt đầu bằng các cuộc trò chuyện, sau đó là lịch sử tin nhắn — sẽ bắt đầu xuất hiện trong Google Chat trong những tuần tới. Điều này sẽ cho phép người dùng chuyển từ Hangouts sang Chat mà không mất ngữ cảnh. Ngoài ra, các tin nhắn 1:1, cuộc trò chuyện nhóm được cập nhật và các phòng chưa đọc từ Chat sẽ bắt đầu xuất hiện trong Hangouts (Lưu ý: thay đổi này sẽ chỉ khả dụng cho người dùng đã bật Hangouts).

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: quản trị viên nên xem lại các quy tắc lưu giữ hiện hữu và đánh giá xem có cần thay đổi để chỉ giữ lại dữ liệu thư mong muốn hay không. Quản trị viên cũng có thể truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt lịch sử trong Chat cho tổ chức.
  • Người dùng cuối: Tư cách thành viên trong các cuộc trò chuyện nhóm đươc cập nhật này sẽ có thể chỉnh sửa theo mặc định kể từ ngày 3 -12-2020

Thời gian triển khai:

Cập nhật cuộc trò chuyện nhóm

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 03/12/2020.

Khả năng tương thích với Hangouts cổ điển

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ tháng 12/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, và Enterprise Plus, cũng như khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education, và Nonprofits customers
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials và Enterprise Essentials customers

Nguồn: LVtech