Các thay đổi đối với khả năng hiển thị thông tin trong công cụ chất lượng Meet, nhật ký kiểm tra Meet và API báo cáo

Tháng 2 25, 2021


Tính năng mới:

Google đang cập nhật phương thức thông tin được hiển thị trong công cụ chất lượng Meet, nhật ký kiểm tra MeetAPI báo cáo. Điều này giúp quản trị viên theo dõi các cuộc gọi được lưu trữ trong miền dễ dàng hơn vì cả ba công cụ sẽ sử dụng cùng danh tính cho những người tham gia bên ngoài.

Đối với người dùng trong miền, quản trị viên sẽ có quyền truy cập vào thông tin phong phú hơn, bao gồm quốc gia và địa chỉ IP của người dùng cũng như địa chỉ email của người tổ chức cuộc họp. Điều này sẽ cho phép quản trị viên thực hiện các tác vụ nhất định, như khắc phục sự cố kết nối người dùng hoặc theo dõi báo cáo lạm dụng.

Đối với các cuộc gọi được lưu trữ trong các miền bên ngoài, Google đã cải tiến cách các công cụ này che khuất hoặc ẩn hoàn toàn thông tin người tham gia, tạo sự nhất quán và bảo vệ thông tin người tham gia bên ngoài tốt hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: những thay đổi này sẽ khả dụng theo mặc định đới với tất cả các cuộc họp mới. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng công cụ chất lượng Meet, nhật ký kiểm tra MeetAPI báo cáo để khắc phục sự cố và phân tích dữ liệu cuộc họp.
  • Người dùng cuối: không bị ảnh hưởng.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/2/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals và Education Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business và Nonprofits.

Nguồn: LVtech