Các thiết bị Android đăng ký sau ngày 11/5/2020 có thể sử dụng Android Management API

Tháng 4 22, 2020


Xin chào Quản trị viên!

Google đang triển khai hệ thống quản lý Android mới. Có khả năng Google sẽ triển khai cho miền vào khoảng ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020.

Để biết thêm thông tin về các thay đổi, hãy xem bài đăng trên trang G Suite Việt Nam hoặc đọc nội dung sau đây.

Tổng quan về hệ thống quản lý Android mới

Hệ thống quản lý Android mới có tên là “Android Management API”. Các ứng dụng được quản lý thông qua hệ thống mới này cũng sẽ dùng một ứng dụng quản lý mới trên thiết bị, đó là Android Device Policy. Ứng dụng mới này sẽ thay thế cho ứng dụng Google Apps Device Policy hiện có. Những thay đổi này sẽ giúp các quản trị viên và người dùng cuối dễ dàng thiết lập và quản lý thiết bị Android cho công việc hơn. Hãy xem bài đăng trên trang G Suite Việt Nam để biết thêm thông tin về sự thay đổi này.

Sau khi Google triển khai sự thay đổi nói trên cho miền, các thiết bị mới đăng ký đáp ứng những yêu cầu sau sẽ tự động được quản lý bằng Android Management API:

Điều này có ý nghĩa gì đối với tổ chức?

Sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các thiết bị đã đăng ký trước đó. Các thiết bị này vẫn sẽ được quản lý thông qua ứng dụng quản lý Android cũ. Các thiết bị mới sẽ được đăng ký bằng Android Management API mới. Mặc dù ứng dụng mới này phần lớn có các tính năng tương tự, nhưng vẫn có một số điểm khác biệt trong cách quản lý và sử dụng mà sẽ ảnh hưởng đến người dùng cuối và quản trị viên G Suite.

Sự ảnh hưởng đến quản trị viên

Trong Admin console, hầu hết các chức năng sẽ vẫn như cũ. Mọi thiết bị sẽ hiển thị và được quản lý thông qua cùng một giao diện tại Admin console > Quản lý thiết bị. Tuy nhiên, sẽ có một số thay đổi đối với các thiết bị được quản lý thông qua ứng dụng mới

Hệ thống không hỗ trợ các tính năng sau:

Các tính năng mới sau đây sẽ được cung cấp:

Những tính năng sau đây sẽ thay đổi:

  • Nếu tự chọn tính năng Xóa thiết bị, quản trị viên sẽ có một tùy chọn mới là giữ lại các tùy chọn cài đặt về việc đặt lại thiết bị về trạng thái ban đầu hoặc xóa các tùy chọn đó trong khi thực hiện quá trình xóa hoàn toàn.
  • Tùy chọn cài đặt Tự động xóa tài khoản sẽ tiến hành bước Xóa thiết bị đối với các thiết bị ở chế độ được quản lý hoàn toàn (chủ sở hữu thiết bị). Ngoài trường hợp thiết bị không được đồng bộ hóa, tính năng Tự động xóa tài khoản còn được kích hoạt khi thiết bị không tuân thủ một số chính sách (chẳng hạn như khi quản trị viên thực thi một chính sách mật mã nghiêm ngặt hơn). Trong cả hai trường hợp, người dùng đều sẽ có một khoảng thời gian gia hạn và sẽ nhận được thông báo để khắc phục vấn đề trước khi quá trình xóa diễn ra.
  • Đối với các thiết bị ở chế độ được quản lý hoàn toàn (chủ sở hữu thiết bị), thay vì thực hiện quá trình xóa tài khoản, các quy tắc quản lý thiết bị sẽ bắt đầu tiến hành quá trình xóa thiết bị.

Để biết ứng dụng nào đang quản lý thiết bị, quản trị viên có thể xem ở phần Chi tiết bảo mật > Tác nhân người dùng trong Admin console. Các thiết bị dùng ứng dụng cũ sẽ có phiên bản Google Apps Device Policy, trong khi các thiết bị dùng ứng dụng mới sẽ có phiên bản Android Device Policy.

Tác động đối với người dùng cuối

Sau đây là những thay đổi chính mà người dùng cuối có thể nhận thấy:

  • Người dùng sẽ có trải nghiệm đăng ký mới. Hãy xem bài viết trên blog của Google để biết ảnh chụp màn hình của quy trình mới.
  • Sau khi triển khai phiên bản mới, người dùng sẽ không còn thấy ứng dụng Device Policy trong ngăn chứa ứng dụng nữa. Hệ thống quản lý mới và ứng dụng Android Device Policy sẽ tích hợp với Android để mang lại trải nghiệm liền mạch hơn.
  • Người dùng sẽ không thể sử dụng Thiết bị của tôi để quản lý thiết bị của mình (hiện tại, họ có thể dùng ứng dụng Tìm thiết bị).
  • Nếu tổ chức yêu cầu mật khẩu mạnh, thì ngoài chữ cái và chữ số như đã yêu cầu trước đây, mật khẩu đó còn phải chứa một ký hiệu.

Quản trị viên cần phải làm gì?

Quản trị viên hãy tìm hiểu các thay đổi nêu trên và cho người dùng biết về những thay đổi có thể sẽ thấy.

Trong tương lai, Google sẽ thêm các tùy chọn và công cụ nhằm giúp quản trị viên chuyển những thiết bị hiện có sang Android Management API. Hãy theo dõi các thông tin cập nhật về hoạt động di chuyển trên trang tin G Suite Việt Nam.

LVtech luôn sẵn sàng hỗ trợ online 24/7

Hotline: 083 958 8324 - 090 800 4497

Email: technicalsupport@lvtech.com.vn

 

LVtech