Các tính năng mới của Google Meet Hardware trong Admin console: trạng thái ngoại vi, âm lượng mặc định và URL tĩnh

Tháng 4 14, 2021


Tóm tắt:

Google đang thêm ba tính năng mới vào Google Meet Hardware trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên:

Tình trạng ngoại vi:

Ngoài cột "Trạng thái thiết bị" trên trang Danh sách thiết bị, Google đã thêm các cột cho trạng thái kết nối và trạng thái thiết bị ngoại vi. Các cột mới này sẽ giúp lọc danh sách thiết bị để dễ dàng phát hiện và khắc phục sự cố, đồng thời xác định các thiết bị bị thiếu kiểm soát ngoại vi.

Ngoài ra, có một tiện ích quản lý cột mới mà quản trị viên có thể sử dụng để nhanh chóng tạo các chế độ xem tùy chỉnh và sắp xếp thông qua các thiết bị nhanh hơn.

Âm lượng mặc định:

Có hai tùy chọn mới để đặt hành vi âm lượng mặc định trên các thiết bị Meet Hardware:

  • Chế độ âm lượng đặt trước: quản trị viên có thể đặt một giá trị số từ 0 đến 100 mà thiết bị sẽ tự động sử dụng khi bắt đầu mỗi cuộc gọi.

  • Chế độ âm lượng thông minh: chế độ này sẽ tự động xác định âm lượng tốt nhất cho căn phòng bằng cách lấy trung bình âm lượng do người dùng đặt trong năm cuộc gọi gần đây nhất.

Quản trị viên có thể đặt hành vi âm lượng mặc định cho một thiết bị trên trang Chi tiết thiết bị. Đối với một nhóm thiết bị, hãy sử dụng tùy chọn hành động hàng loạt từ trang Danh sách thiết bị.

Lưu ý rằng người dùng cuối vẫn có thể sửa đổi âm lượng trên thiết bị theo sở thích bất kể lựa chọn âm lượng mặc định là gì.

URL danh sách thiết bị tĩnh:

Giờ đây, bộ lọc danh sách thiết bị sẽ được mã hóa duy nhất thành URL của trang. Điều này giúp quản trị viên chịu trách nhiệm về các thiết bị hoặc đơn vị tổ chức cụ thể dễ dàng đánh dấu một chế độ xem tùy chỉnh hoặc chia sẻ điều này giữa các thành viên trong nhóm.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: sẽ thấy các cập nhật này trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong Thiết bị > Phần cứng của Google Meet.

  • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào.

Thời gian triển khai:

Trạng thái ngoại vi và âm lượng mặc định

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 08/04/2021.

URL danh sách thiết bị tĩnh:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/4/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace trong các tổ chức có Google Meet Hardware.

Nguồn: LVtech