Các tính năng mới đối với chế độ trình chiếu Google Slides

Tháng 6 20, 2019


Tính năng mới:

Google bổ sung các tính năng mới trong chế độ Trình chiếu Slides để giúp điều hướng bản trình bày dễ dàng hơn trong khi trình bày. Với những tính năng mới này, người dùng sẽ có thể:

 • Thay đổi kích thước ghi chú của người nói và hình thu nhỏ trong chế độ xem của người thuyết trình.
 • Điều hướng đến bất kỳ slide cụ thể nào bằng phím tắt.
 • Kiểm soát phát lại video bằng phím tắt.
 • Xem tất cả các phím tắt chế độ hiện tại khả dụng bằng cách nhấp vào nút “Mẹo” mới trong thanh điều khiển bản trình bày.

Ảnh hưởng: mngười dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Trên màn hình nhỏ, đôi khi rất khó để xem các trang trình bày sắp tới và đọc ghi chú. Giờ đây, người dùng có thể dễ dàng thay đổi kích thước các thành phần này và tự tin trình bày, bất kể sử dụng trên thiết bị nào.

Ngoài ra, các phím tắt mới giúp di chuyển qua các trang trình bày trong khi trình bày dễ dàng. Người dùng cần tạm dừng video để trả lời câu hỏi hoặc chuyển đến một slide cụ thể để xem lại các điểm cần trao đổi, giờ đây có thể nhanh chóng điều hướng và điều khiển bản trình bày với bàn phím.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
 • Người dùng cuối:
  • Để thay đổi kích thước ghi chú của phần trình bày, trên thanh công cụ, chọn Trình bày > Chế độ xem của người trình bày và kéo dòng phân cách giữa phần xem trước slide và ghi chú của người nói cho phù hợp nhu cầu.

 • Để xem danh sách các phím tắt mới, nhấp Trình bày > Mẹo:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 18/6/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 18/6/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech