Các tính năng mới giúp cải thiện và phân tích dữ liệu trong Google Sheet

Tháng 10 21, 2020


Tính năng mới:

Google đang tung ra hai tính năng giúp chuẩn bị và phân tích dữ liệu trong Sheet dễ dàng hơn:

 • Đề xuất dọn dẹp, giúp đảm bảo dữ liệu của người dùng chính xác bằng cách xác định và đề xuất các bản sửa lỗi cho các lỗi dữ liệu phổ biến.
 • Thống kê cột, cung cấp thông tin chi tiết tự động về các giá trị trong một cột, vì vậy người dùng có thể xác định các giá trị ngoại lệ và nhanh chóng hiểu dữ liệu trông như thế nào.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Các tính năng này hỗ trợ xác định các tác vụ dọn dẹp có thể xảy ra và giúp người dùng tự tin hơn rằng dữ liệu không bị biến dạng bởi các lỗi đơn giản, đồng thời cũng sẽ cho phép phân tích nhanh hơn bằng cách tạo ra các chế độ xem thông minh có thể giúp hiển thị thông tin chi tiết, sau đó có thể chọn để xem xét kỹ hơn.

Thông tin chi tiết:

Đề xuất dọn dẹp

Trước khi phân tích và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu trong trang tính, điều quan trọng là phải làm sạch dữ liệu bằng cách sửa lỗi và cải thiện tính nhất quán của dữ liệu. Đề xuất dọn dẹp sẽ giúp người dùng làm điều này bằng cách hiển thị các đề xuất thông minh trong bảng điều khiển bên. Những đề xuất này có thể bao gồm việc xóa các khoảng trống thừa, xóa các hàng trùng lặp, thêm định dạng số, xác định các điểm bất thường, sửa dữ liệu không nhất quán, v.v. Điều này có thể giúp làm sạch dữ liệu nhanh hơn và chính xác hơn.

Thống kê cột

Thống kê cột có thể giúp người dùng nhanh chóng hiểu dữ liệu của mình bằng cách tự động tạo hình ảnh trực quan và thống kê chính cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu trong một cột cụ thể. Những thông tin chi tiết này có thể bao gồm biểu đồ và phân phối, bảng tần suất và thống kê tóm tắt. Điều này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các yếu tố ngoại quan tiềm năng và tự tin chuyển sang phân tích sâu hơn.


Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với các tính năng này.
 • Người dùng cuối:
  • Đề xuất dọn dẹp: khi người dùng ở trong Trang tính, hãy chọn đến Dữ liệu > Đề xuất dọn dẹp. Khi nhập dữ liệu vào Trang tính, người dùng cũng có thể thấy thông báo chủ động. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các đề xuất dọn dẹp.
  • Thống kê cột: Khi người dùng ở trong Trang tính, hãy chọn đến Dữ liệu> Thống kê cột. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về thống kê cột.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ 29/9/2020.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ 13/10/2020.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho tất cả khách hàng G Suite và người dùng với tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech