Các tính năng thông minh trong Google Sheets dành cho doanh nghiệp

Tháng 2 28, 2018


Khi nói đến dữ liệu trong bảng tính, giải mã thông tin chi tiết luôn là một thách thức cho dù người dùng là một chuyên gia bảng tính hay là nhà phân tích dữ liệu chuyên nghiệp. Nhưng nhờ những cải tiến trong điện toán đám mây và trí thông minh nhân tạo, người dùng có thể khám phá và trao quyền cho mọi người trong tổ chức - không chỉ những người có kiến thức về kỹ thuật hoặc phân tích - để đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.

Google đã ra mắt "Khám phá" trong Google Sheet giúp người dùng giải mã dữ liệu một cách dễ dàng với việc sử dụng công nghệ của máy thông minh và từ đó Google đã thêm nhiều phương cách để người dùng hình dung và chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp/tổ chức một cách thông minh. Hôm nay, Google thông báo các tính năng bổ sung cho Google Sheet để giúp doanh nghiệp sử dụng tốt hơn dữ liệu từ các bảng tổng hợp và gợi ý công thức do máy tính thông minh cung cấp linh hoạt hơn nhằm giúp người dùng phân tích dữ liệu nhanh hơn và tốt hơn.

Bảng tổng hợp dễ dàng hơn, nắm bắt thông tin chi tiết nhanh hơn

Nhiều nhóm dựa vào các bảng tổng hợp để tóm tắt bộ dữ liệu lớn và tìm các mẫu hữu ích, nhưng tạo theo cách thủ công có thể rất phức tạp. Giờ đây, nếu người dùng có dữ liệu được sắp xếp trong một bảng tính, Sheet có thể gợi ý một cách thông minh.

Trong bảng điều khiển Khám phá (Explore panel), người dùng cũng có thể đặt câu hỏi về dữ liệu của mình bằng ngôn ngữ hàng ngày (thông qua xử lý ngôn ngữ tự nhiên) và trả lời dưới dạng bảng tổng hợp. Ví dụ: nhập "tổng doanh thu của nhân viên bán hàng?" Hoặc "doanh thu mỗi loại sản phẩm tạo ra bao nhiêu" Và Sheet có thể giúp người dùng tìm được bảng tổng hợp được phân tích chính xác.

Ngoài ra, nếu người dùng muốn tạo bảng tổng hợp ngay từ đầu, Sheet có thể đề xuất một số bảng có liên quan trong trình biên tập bảng tổng hợp để giúp người dùng tóm tắt dữ liệu nhanh hơn.

Công thức được đề xuất, câu trả lời nhanh hơn

Google thường sử dụng các công thức bảng tính cơ bản như = SUM hoặc = AVERAGE để phân tích dữ liệu, nhưng phải mất thời gian để đảm bảo tất cả các dữ liệu nhập được viết chính xác. Ngay sau đó, người dùng có thể nhận thấy các đề xuất bật lên khi nhập "=" vào ô. Bằng cách sử dụng máy thông minh, Sheet cung cấp đề xuất công thức đầy đủ cho người dùng theo ngữ cảnh từ dữ liệu bảng tính. Google đã thiết kế tính năng này để giúp các nhóm tiết kiệm thời gian.

Nhiều tính năng trên Sheet  hơn

Google cũng thêm nhiều tính năng phục vụ phân tích tốt hơn cho việc phân tích dữ liệu:

  • Kiểm tra giao diện người dùng đã được làm mới cho bảng tổng hợp và tiêu đề tùy chỉnh mới cho các hàng và cột.

  • Xem dữ liệu với các tính năng mới. Khi tạo bảng tổng hợp, người dùng có thể "hiển thị các giá trị dưới dạng % tổng số" để xem các giá trị tóm tắt như là một phần trong tổng số. Một khi đã tại  bảng tổng hợp, người dùng có thể nhấp chuột phải vào một ô để "xem chi tiết" hoặc thậm chí kết hợp các nhóm bảng để tổng hợp dữ liệu theo nhu cầu. Google cũng thêm tùy chọn định dạng mới, như các nhãn lặp lại cho phép người dùng kiểm soát tinh chỉnh về cách trình bày dữ liệu tóm tắt.

  • Tạo và chỉnh sửa biểu đồ thác nước. Biểu đồ thác nước rất tốt trong việc hiển thị các thay đổi tuần tự trong dữ liệu, chẳng hạn như khi người dùng muốn xem việc gia tăng của doanh thu năm ngoái theo từng tháng. Chọn Chèn > Biểu đồ > Loại biểu đồ và sau đó chọn "Biểu đồ thác nước".

  • Nhanh chóng nhập hoặc dán các tập tin dữ liệu có định dạng cố định. Sheet sẽ tự động chia dữ liệu thành các cột mà không cần phân cách, như dấu phảy, giữa các dữ liệu.

Nguồn: LVtech