Cài đặt nhanh mới giúp tối ưu hóa bố cục Gmail

Tháng 6 01, 2020


Tính năng mới:

Google đã thêm một trình đơn cài đặt nhanh giúp người dùng dễ dàng tìm và sử dụng các bố cục, cài đặt và chủ đề khác nhau để tạo giao diện Gmail phù hợp nhu cầu người dùng.

Khi nhấp vào Cài đặt, giờ đây người dùng sẽ thấy các giao diện, kiểu hộp thư đến và các tùy chọn hiển thị khác ngay bên cạnh hộp thư đến đang sử dụng. Khi một tùy chọn được chọn, hộp thư đến sẽ ngay lập tức cập nhật để người dùng có thể so sánh các lựa chọn và xem cách cài đặt hoạt động trong thời gian thực.

Trình đơn cài đặt đầy đủ vẫn khả dụng bằng cách nhấp vào nút “Xem tất cả cài đặt” ở đầu trình đơn cài đặt nhanh mới.


Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tạo sao sử dụng:

Gmail có nhiều tùy chọn để tùy chỉnh bố cục, giao diện và các chi tiết khác để đảm bảo giao diện được cá nhân hóa và tối ưu hóa đối với cách người dùng muốn làm việc. Bao gồm các:

  • Tùy chỉnh mật độ văn bản và thông tin hiển thị
  • Chọn loại hộp thư đến khác để giúp ưu tiên và sắp xếp email một cách thông minh
  • Thêm bảng đọc để nhanh chóng xem nội dung email
  • Áp dụng các chủ đề để cá nhân hóa giao diện hộp thư đến

Google nỗ lực cải tiến trong việc hỗ trợ các tùy chọn này dễ dàng tìm thấy hơn và cho phép người dùng khám phá trong thời gian thực, vì vậy hộp thư đến sẽ được cập nhật ngay lập tức để người dùng biết chính xác những gì thay đổi sau khi cài đặt. Hy vọng điều này giúp dễ dàng hơn để thiết lập Gmail theo cách phù hợp nhất cho người dùng.

Thông tin chi tiết bổ sung:

Lưu ý rằng bản cập nhật này chỉ thêm cách dễ dàng hơn để truy cập các cài đặt đã tồn tại trong trình đơn cài đặt Gmail dầy đủ. Không có cài đặt mới nào và cài đặt hiện hữu của người dùng sẽ không thay đổi với bản cập nhật này. Người dùng vẫn có thể thấy trình đơn cài đặt bằng cách nhấp vào nút Xem tất cả các cài đặt ở đầu trình đơn cài đặt nhanh mới.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên: không có kiểm soát quản trị đối với tính năng này.

Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh cài đặt Gmail hoặc cách giúp người dùng chuyển sang Gmail từ Microsoft Outlook.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 26/5/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 22/6/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite và tài khoản cá nhân.

Nguồn: LVtech