Cải thiện chính tả và ngữ pháp trong Docs phiên bản Enterprise

Tháng 3 06, 2019


Tóm tắt

Trước đây, Google đã giới thiệu bản BETA cho các đề xuất ngữ pháp mới trong Google Docs. Bây giờ, Google đang cung cấp tính năng này cho người dùng G Suite Basic, Business, Enterprise.

Các tính năng mới tăng cường các chức năng kiểm tra chính tả hiện có và làm nổi bật các lỗi ngữ pháp trong văn bản. Google cũng giới thiệu một giao diện mới để xem xét các đề xuất chính tả và ngữ pháp giúp việc phát hiện và sửa lỗi trong văn bản nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Một số cải tiến như sau:

  • Ngữ pháp
    • Sửa lỗi ngữ pháp có thể sẽ được gạch chân màu xanh. Để xem lại một chỉnh sửa được đề xuất hoặc loại bỏ cảnh báo, chỉ cần nhấp chuột phải.
    • Người dùng cũng sẽ thấy các lỗi ngữ pháp có thể xảy ra khi chạy kiểm tra chính tả và ngữ pháp thông qua trình đơn Công cụ (Tool).
  • Giao diện kiểm tra ngôn ngữ mới
    • Người dùng có thể dễ dàng xem lại tất cả các đề xuất ngôn ngữ cho tài liệu bằng công cụ kiểm tra chính tả và ngữ pháp được cập nhật. Truy cập thông qua trình đơn Công cụ hoặc nhấp chuột phải vào một đề xuất và chọn Xem lại các chỉnh sửa được đề xuất - sẽ thấy từng đề xuất và các tác vụ để sửa lỗi.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 05/03/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 05/03/2019.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với G Suite Basic, G Suite Business, G Suite Enterprise và G Suit Education.

Không khả dụng đối với G Suite Enterprise for Education và G Suite Nonprofits.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech