Cải thiện hỗ trợ chữ nổi trong Google Docs

Tháng 9 15, 2020


Tóm tắt:

Google đang thực hiện một số cải tiến đối với hỗ trợ chữ nổi trong Google Docs để tạo điều kiện cho người dùng trong các công nghệ hỗ trợ, bao gồm cả màn hình chữ nổi giúp làm việc trên tài liệu dễ dàng hơn. Những thay đổi này sẽ nâng cao trải nghiệm đọc tài liệu với các phím tắt mới, điều hướng được cải thiện và cách nói đáng tin cậy hơn. Người dùng công nghệ trợ giúp nên bật hỗ trợ chữ nổi khi làm việc trong Tài liệu.

Những cải tiến có thể nhận thấy bao gồm:

  • Người dùng có thể sử dụng phím tắt Ctrl + Alt + H (CMD + Option + H trên máy Mac) mới để chuyển đổi hỗ trợ chữ nổi trong Docs, Sheets và Slides. 
  • Bây giờ, khi sử dụng phím tắt để điều hướng, Google thông báo nơi con trỏ di chuyển đến, bao gồm nhận xét, tiêu đề, lỗi chính tả và đề xuất.
  • Google đã cải thiện độ tin cậy của việc điều hướng qua độ dài của tài liệu và danh sách.
  • Hình ảnh, lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp hiện đã được xử lý trực tiếp bằng công nghệ hỗ trợ.
  • Google đã cải thiện khả năng điều hướng và lựa chọn ngôn từ khi di chuyển qua các bảng và khi chọn nội dung, bao gồm cả việc thông báo nội dung của toàn bộ ô.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất của các công nghệ hỗ trợ và trình duyệt để trải nghiệm đầy đủ những cải tiến này.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định đối với người dùng đã bật hỗ trợ chữ nổi. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng màn hình chữ nổi với trình chỉnh sửa Tài liệu và đảm bảo cập nhật lên phiên bản mới nhất của trình duyệt và trình đọc màn hình để sử dụng được tất cả các tính năng.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 31/8/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 17/9/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite và người dùng tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech