Cải thiện khả năng chống phần mềm độc hại cho người dùng trong Chương trình Bảo vệ nâng cao

Tháng 10 27, 2020


Tóm tắt:

Google đang thêm các tính năng mới để giúp bảo vệ người dùng khỏi phần mềm độc hại trong Chương trình Bảo vệ nâng cao (APP) khi sử dụng trình duyệt web Chrome. Cụ thể, khi Chrome phát hiện thấy tập tin tải xuống có khả năng đáng ngờ, người dùng sẽ thấy hiển thị một lời nhắc hỏi có muốn gửi tập tin đến Chương trình Bảo vệ nâng cao của Google để kiểm tra phần mềm độc hại hay không. Nếu chọn gửi theo lời nhắc, Duyệt web an toàn của Google sẽ quét tập tin đó trong thời gian thực và sẽ cảnh báo người dùng nếu xác định tập tin không an toàn.

Xem bài đăng trên Blog bảo mật để biết thêm thông tin về biện pháp bảo vệ chống phần mềm độc hại mới và cách hoạt động.

Thông báo mà người dùng sẽ thấy khi phát hiện thấy tập tin tải xuống có khả năng đáng ngờ

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định cho người dùng trong Chương trình Bảo vệ nâng cao. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản trị viên có thể bảo vệ người dùng trong tổ chức bằng APPcho phép đăng ký người dùng trong APP.
  • Người dùng cuối: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định cho người dùng trong Chương trình Bảo vệ nâng cao và những người đã đăng nhập vào Chrome. Nếu được quản trị viên bật, người dùng có thể tự đăng ký APP bằng cách truy cập g.co/advancedprotection.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng trong Chương trình Bảo vệ nâng cao.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech