Cải thiện khả năng truy cập cho Google Sheets, Slides, và Drawings

Tháng 2 28, 2018


Vì muốn đảm bảo tất cả sản phẩm hoạt động tốt cho tất cả mọi người nên Google giới thiệu các tính năng mới cho Google Sheets, Slides, và Drawings. Cụ thể là Google đang thêm hỗ trợ Trợ năng trong Google Sheets và hỗ trợ thu phóng màn hình trong Google Slides và Drawings.

Sử dụng Google Sheets với Trợ năng

Người dùng đã có thể sử dụng màn hình Trợ năng để đọc và chỉnh sửa văn bản trong Docs, Sheets, Drawings. Bây giờ Google cũng thêm hỗ trợ Trợ năng với Sheets. Người dùng có thể sử dụng màn hình Trợ năng để đọc và chỉnh sửa nội dung ô cũng như điều hướng giữa các ô trong một trang tính. Hiện tại, tính năng Trợ năng hỗ trợ trong Sheets sẽ chỉ khả dụng trên Chrome OS với trình đọc màn hình ChromeVox. Google đang làm việc để hỗ trợ thêm cho các nền tảng và trình đọc màn hình khác.

Sử dụng kính lúp trên màn hình với Google Slides và Drawings

Gần đây, Google đã thêm hỗ trợ kính lúp màn hình cho DocsSheets. Giờ đây, màn hình kính lúp cũng sẽ hoạt động với Google Slides và Drawings.

Người dùng có thể sử dụng màn hình kính lúp với Docs, Sheets, Slides và Drawings trên thiết bị Mac và Chrome OS.

Chỉ với một thao tác đơn giản để bật màn hình kính lúp: Ctrl +, người dùng có thể dùng phím tắt này hoặc nhấp vào kính lúp ngay trên trình duyệt để thao tác.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh, Bản phát hành theo định kỳ

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech