Cải thiện thước đứng để quản lý bảng trong Google Docs

Tháng 10 24, 2018


Để đáp lại yêu cầu của người dùng, Google sẽ thêm thước đứng trong Google Docs trên web để giúp thao tác bảng và kiểm soát các lề thẳng đứng ở đầu trang và chân trang.

Quản lý bảng tốt hơn với thước đứng

Khi đang sử dụng bảng, người dùng sẽ thấy cấu trúc bảng được đánh dấu bằng thước kẻ đứng ở phía bên trái của màn hình. Thước đứng phối hợp với thước kẻ ngang - vốn đã hiện hữu - là một cách phổ biến để kiểm soát chiều rộng và lề của ô.

Người dùng có thể sử dụng thước kẻ để thay đổi độ cao của các hàng trong bảng. Khi thao tác, người dùng sẽ thấy thông tin cho biết chiều cao cụ thể của hàng để có thể định dạng nhanh theo kích thước mong muốn. Người dùng cũng có thể sử dụng thước này để kiểm soát các lề thẳng đứng ở đầu trang và chân trang.

Các điều khiển mới trên bố cục đầu trang và chân trang

Gần đây, Google đã thêm các điều khiển mới cho phép chỉ định kích thước của các lề trong đầu trang và chân trang. Người dùng có thể kiểm soát lề bằng cách sử dụng tính năng thước kẻ dọc được đánh dấu ở trên hoặc bằng cách sử dụng giao diện được mô tả bên sau đây. Với cách kiểm soát khoảng cách này, người dùng có thể đảm bảo tài liệu được định dạng như mong muốn.

Tùy chọn lề mới cho đầu trang và chân trang trong Google Docs

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech