Cải thiện tìm kiếm trong Google Drive trên Android và iOS

Tháng 12 16, 2020


Tính năng mới:

Google sẽ ra mắt các tính năng mới đối với ứng dụng Google Drive dành cho thiết bị di động nhằm giúp người dùng tìm kiếm nhanh chóng và hiệu quả hơn. Giờ đây, người dùng Android và iOS có phiên bản mới nhất của ứng dụng Drive sẽ có thể:

  • Xem và chạy lại các tìm kiếm trên máy tính để bàn và thiết bị di động gần đây.
  • Xem và chọn các đề xuất thông minh khi nhập, bao gồm các đề xuất cho mọi người, các tìm kiếm trước đây và từ khóa, cũng như các tập tin được truy cập gần đây.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao điều này quan trọng:

Với những thay đổi về cách thức làm việc do COVID-19, nhiều người cần hoàn thành công việc ngay cả khi không ở tại trụ sở doanh nghiệp/tổ chức. Tìm tập tin nhanh chóng và dễ dàng trên điện thoại giúp đảm bảo vẫn có thể chia sẻ, xem lại, cộng tác và tạo mọi lúc mọi nơi.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được bật với các phiên bản mới nhất của ứng dụng Drive dành cho Android và iOS. Hoạt động web và ứng dụng phải được bật cho tài khoản. Sau khi ứng dụng được cập nhật, người dùng có thể sử dụng tìm kiếm cải tiến bằng cách nhập vào thanh tìm kiếm. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về tìm kiếm trong Drive.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/12/2020 đối với người dùng có phiên bản mới nhất của ứng dụng Drive Android và iOS.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech