Cải thiện tìm kiếm trong Google Vault với số lượng tài khoản và các truy vấn đã lưu

Tháng 11 10, 2018


Trước khi thực hiện tìm kiếm thư Gmail trong Google Vault, quản trị viên có thể thấy số lượng kết quả mà tiêu chí tìm kiếm sẽ trả về — điều này giúp lập kế hoạch các bước tiếp theo và thiết lập tài nguyên để xem. Từ nay trở đi, ngoài tổng số kết quả, quản trị viên cũng sẽ thấy số lượng tài khoản có kết quả phù hợp. Sau đó, có thể tải xuống danh sách các tài khoản đó và số lượng thư phù hợp với từng tài khoản. Điều này có thể giúp quản trị viên xác định những tài khoản chính yếu liên quan đến thư cần tìm (lưu ý rằng tính năng này chỉ khả dụng khi tìm kiếm thư Gmail).

Lưu các truy vấn tìm kiếm theo lập trình API Vault Matters

Ngoài tính năng ở trên, Google giúp quản trị viên có thể đọc, tạo và xóa truy vấn tìm kiếm đã lưu theo lập trình bằng API Vault Matters. Điều này sẽ cho phép quản trị viên nhanh chóng và dễ dàng sao chép các thông số tìm kiếm từ một vấn đề này sang vấn đề khác, giúp tiết kiệm thời gian hơn.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với các phiên bản G Suite Business, Enterprise, Enterprise for Education và người dùng G Suite Basic có mua thêm Vault.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech