Cải tiến để tìm các nhận xét mới và các cuộc trò chuyện quan trọng trong Google Docs

Tháng 2 27, 2021


Tính năng mới:

Google đã thêm hai cách mới giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các nhận xét yêu cầu lưu ý và tác vụ trong Google Docs trên web.

Hoạt động nhận xét mới kể từ lần cuối cùng xem tài liệu sẽ được "gắn huy hiệu" bằng một chấm màu xanh lam. Ngoài ra, khi di chuột qua chấm màu xanh, người dùng sẽ thấy biểu ngữ “Mới”.

Dấu chấm màu xanh nhấn mạnh hoạt động nhận xét mới kể từ lần cuối cùng xem tài liệu

Trong hộp thoại Lịch sử nhận xét, Google đã thêm các tùy chọn lọc mới. Người dùng có thể sắp xếp nhận xét theo: “Dành cho bạn”, “Tất cả nhận xét” hoặc “Đã giải quyết”.

Chọn “Dành cho bạn” trong hộp thoại lịch sử nhận xét để xem các chuỗi nhận xét và các mục tác vụ liên quan

Hy vọng những cải tiến này giúp cộng tác dễ dàng hơn bằng cách cho phép người dùng nhanh chóng điều hướng đến và thực hiện tác vụ đối với các nhận xét và cuộc trò chuyện quan trọng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng nhận xét và mục tác vụ.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/2/2021.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/03/2021

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.
  • Khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech