Cải tiến Google Voice: sử dụng trong Gmail và chuyển cuộc gọi

Tháng 6 05, 2020


Tóm tắt:

Google Voice hiện khả dụng trong Gmail khi sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Firefox trên máy tính. Điều này cho phép người dùng thực hiện và nhận cuộc gọi mà không cần chuyển qua lại giữa các thẻ. Google Voice trong Gmail trông tương tự như bảng điều khiển cuộc gọi trong ứng dụng Voice trên web, cho phép người dùng trả lời cuộc gọi, thực hiện cuộc gọi và chuyển cuộc gọi dễ dàng.

Ngoài ra, giờ đây người dùng có thể chuyển cuộc gọi bằng ứng dụng web và ứng dụng di động Google Voice. Chỉ một vài bước đơn giản, người dùng có thể gửi một cuộc gọi đến người thích hợp, cho dù đó là một liên hệ được đề xuất thông minh, hoặc từ kết quả tìm kiếm trong thư mục hoặc nhập số điện thoại.

Chuyển cuộc gọi khả dụng trong Voice trên Android, iOS và web.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: các tính năng này sẽ khả dụng đối với khách hàng Voice theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chuyển cuộc gọi hoặc sử dụng Google Voice trong Gmail.

Thời gian triển khai:

  • Chuyển cuộc gọi:
    • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/5/2020.
  • Google Voice trong Gmail:
    • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/6/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite có giấy phép Google Voice.

Nguồn: LVtech