Cải tiến Hangouts Meet đáp ứng việc học từ xa

Tháng 3 23, 2020


Tính năng mới: 

Gần đây, Google đã mở rộng các tính năng cao cấp của Hangouts Meest cho tất cả khách hàng của G Suite cho đến ngày 1/7/2020 để hỗ trợ nhân viên, giảng viên và học viên khi chuyển sang làm việc và học từ xa.

Để cải thiện trải nghiệm học tập từ xa cho giảng viên và học viên bằng Hangouts Meet, Google đã thực hiện một số cải tiến:

  • Chỉ người tạo cuộc họp và chủ sở hữu lịch mới có thể tắt tiếng hoặc xóa người tham gia khác trong cuộc họp
  • Những người tham gia cuộc họp sẽ không thể tham gia lại các cuộc họp có biệt hiệu khi người tham gia cuối cùng đã rời khỏi

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Google hy vọng những kiểm soát bổ sung và cải tiến này sẽ tăng cường sự hỗ trợ của Hangouts Meet đối với người dùng G Suite Education.

Thông tin bổ sung:

Các tính năng kiểm soát cuộc họp được cải thiện: 'tắt tiếng' và 'xóa' đối với người dùng G Suite Education, chỉ người tạo cuộc họp, chủ sở hữu sự kiện Lịch hoặc người tạo cuộc họp trên thiết bị phần cứng mới được phép tắt tiếng hoặc xóa người tham dự. Điều này đảm bảo giảng viên, với tư cách là người tạo cuộc họp hoặc chủ sở hữu sự kiện Lịch, không thể bị xóa hoặc tắt tiếng bởi các sinh viên tham gia sự kiện.

Kiểm tra Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách gán đặc quyền tạo cuộc họp cho người dạy và nhân viên. Quản trị viên nên gán các đặc quyền này cho các đơn vị tổ chức (OU) có chứa giảng viên và nhân viên.

Kiểm soát giảng viên được cải thiện cho các cuộc họp có biệt hiệu Người tham gia sẽ không thể tham gia lại cuộc họp sau khi người tham gia cuối cùng rời đi nếu:

  • Cuộc họp được tạo bằng một liên kết ngắn như g.co/meet/nickname
  • Cuộc họp được tạo tại meet.google.com bằng cách nhập biệt hiệu cuộc họp vào "Tham gia cuộc họp”.
  • Cuộc họp được tạo trong ứng dụng Meet bằng cách nhập biệt hiệu vào “Mã cuộc họp”.

Điều này có nghĩa là nếu giảng viên là người cuối cùng rời khỏi các cuộc họp kiểu này, học viên không thể tham gia trở lại mà không có giảng viên.

Google nhận được phản hồi từ quản trị viên rằng không muốn học viên có thể tạo ra các cuộc họp. Để làm như vậy, hãy sử dụng bài viết trong Trung tâm trợ giúp để chỉ gán đặc quyền tạo cuộc họp cho giảng viên và nhân viên.

Tài nguyên bổ sung để bắt đầu với Hangouts Meet

Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Meet với băng thông thấp và mẹo để đào tạo giảng viên và học viên.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: các tính năng này đã bắt đầu được triển khai và sẽ khả dụng đối với tất cả các khách hàng G Suite for Education và G Suite Enterprise for Education trong vòng 2-3 tuần.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech