Cải tiến tính năng tương tác giữa Google Calendar Interop và Microsoft Exchange

Tháng 2 28, 2018


Giờ đây, Google đã tạo điều kiện cho việc quản lý đồng thời Google Calendar và Microsoft Exchange Server (bao gồm Office 365) trong tổ chức dễ dàng hơn bằng cách hỗ trợ tra cứu thời gian thực việc rảnh / bận giữa hai hệ thống trong cùng một tổ chức trên cả điện thoại di động và web. Đây là tính năng được yêu cầu phổ biến từ khách hàng sử dụng môi trường lai G Suite - Microsoft Exchange.

Hợp tác giữa người dùng đơn giản hơn

Khi đã cài đặt Calendar Interop cho tên miền, người dùng cuối có thể xem thông tin rảnh / bận của nhau qua hai hệ thống. Thông tin này sẽ khả dụng trong mục Tìm thời gian cho người dùng tại Google Calendar và Trợ lý lịch trình của Microsoft Outlook. Calendar Interop hoạt động theo thời gian thực và được hỗ trợ Google Calendar dành cho Android, iOS và web.

Cài đặt và khắc phục sự cố dễ dàng

Là quản trị viên của G Suite, quý vị có thể bật tính năng cho phép người dùng tra cứu bằng cách vào Ứng dụng (Apps) >  G Suite > Cài đặt cho Lịch (Settings for Calendar) trong Admin console và chọn Quản lý lịch Interop (Calendar Interop Management).

Cal Interop Settings.png

Từ đó, quản trị viên có thể cài đặt khả năng tương tác giữa Google Calendar và Microsoft Exchange bằng cách sử dụng hướng dẫn thiết lập trong Trung tâm trợ giúp của Google.

Ngoài ra, để thiết lập và duy trì khả năng tương tác, Google cung cấp hai công cụ mới:

  1. Google đã xây dựng một công cụ xử lý sự cố tương tác mới cho phép các quản trị viên biết được trạng thái cài đặt chỉ với một cú nhấp chuột. Nếu mọi thứ đang hoạt động như mong muốn, công cụ sẽ thông báo. Nếu có bất kỳ lỗi nào, sẽ hiển thị chi tiết lỗi để quản trị viên xác định nguyên nhân vấn đề.Interop Tool.png
  2. Google sẽ thông tin bản ghi có khả năng tương tác liên quan đến phần báo cáo trong Admin console để các quản trị viên có thể theo dõi các khả năng tương tác liên quan đến người dùng.

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech