Cải tiến tổ chức và tìm kiếm trong Team Drive

Tháng 5 20, 2019


Tính năng mới:

Nhận được phản hồi của người dùng, Google đang cải tiến về cách sắp xếp và tìm kiếm trong Team Drives. Những cải tiến này bao gồm:

 • Ẩn Team Drives trên web và thiết bị di động
 • Tìm kiếm theo người tạo tập tin Team Drives

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Những cải tiến này cho phép truy cập nhanh vào Team Drives hoặc tập tin trong Team Drives quan trọng bằng cách:

 • Giảm danh sách Team Drives của người dùng bằng cách ẩn và bỏ ẩn khi cần thiết.
 • Tìm kiếm các mục đã được tạo bởi người dùng trong Team Drive, tương tự như tìm kiếm chủ sở hữu trong My Drive.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
 • Người dùng cuối:
  • Ẩn Team Drives
   • Xem Trung tâm trợ giúp để biết chi tiết về cách ẩn và bỏ ẩn Team Drives.
   • Người dùng có thể chọn nhiều Team Drive để ẩn trên web
  • Tìm kiếm  người tạo tập tin Team Drives
   • Trên web: để tìm kiếm các tập tin có nguồn gốc được tạo trong Team Drive bởi một người dùng cụ thể, nhập cú pháp: “creator: email address.”

Thông tin bổ sung

Hợp lý hóa danh sách Team Drives bằng cách ẩn các Team Drives không hoạt động hoặc không liên quan

Người dùng có thể có một danh sách dài các Team Drives trong bảng điều khiển bên trái trong Drive. Giờ đây, người dùng có thể ẩn Team Drive cho một dự án đã hoàn thành hoặc không liên quan. Ẩn các Team Drives riêng lẻ khi cần hoặc ẩn tất cả cùng một lúc. Ẩn Team Drives hiện đã khả dụng trên web và thiết bị di động.

Tìm kiếm các tập tin trong Team Drive

Mọi người có thể tìm kiếm các tập tin trong My Drive theo chủ sở hữu, nhưng các tập tin Team Drive lại thuộc sở hữu của nhóm. Điều này khiến cho việc tìm kiếm khó khăn hơn. Giờ đây, người dùng có thể tìm kiếm “người tạo ra” các tập tin trong trong Team Drive.

Thường thì người dùng nhớ tên của người đã tạo ra nội dung, thay vì vị trí. Tìm kiếm “người tạo ra” nội dung sẽ đáp ứng nhu cầu này. Để tìm hiểu thêm về cách tìm tập tin trong Google Drive, xem tại đây.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (7 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/4/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/4/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech