Cải tiến trình đơn và thanh công cụ trong Google Docs và Slides

Tháng 2 28, 2018


Google đang thực hiện một số thay đổi cho trình đơn và thanh công cụ trong Google DocsSlides trên web. Những thay đổi này sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các mục nhất định và tăng cường tính nhất quán thông qua DocsSlides. Người dùng sẽ nhận thấy những thay đổi sau:

  • Trong DocsSlides, “Danh sách” ("Lists") trong trình đơn Định dạng (Format) đã được đổi tên thành “Danh sách có dấu đầu dòng và được đánh số” "Bullets and numbering".
  • Trong DocsSlides, "Hiển thị gợi chính tả (Show spelling suggestions)" đã được đổi tên là "Chính tả (Spelling)" và chuyển từ trình đơn Xem (View) sang trình đơn Công cụ (Tools).
  • Trong Docs, "Đường viền tài liệu (Document outline)" đã được đổi tên thành "Hiển thị phác thảo tài liệu (Show document outline)" và chuyển từ trình đơn Công cụ (Tools) sang trình đơn Xem (View).
  • Trong Slides, "Nhập trang trình bày (Import slides)" đã bị xoá khỏi trình đơn Chèn (Insert).

Sau đây là một số hình ảnh minh họa thanh công cụ và trình đơn đã được cải tiến:

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ khả dụng vào ngày 4/1/2018 .

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech