[Cần hành động] Chuyển sang Android Device Policy muộn nhất vào ngày 26/10/2021

Tháng 11 03, 2020


Những người dùng trong tổ chức có thiết bị chịu sự quản lý của Google Apps Device Policy phải hành động trước ngày 26/10/2021 để đảm bảo thiết bị tiếp tục được quản lý như trước đây.

Xin chào Quản trị viên!

Sau khi phát hành Android Device Policy, Google sẽ ngừng cung cấp Google Apps Device Policy như đã nêu trong thông báo này:

 • Để đảm bảo các thiết bị do người dùng đã thiết lập tính năng quản lý nâng cao đăng ký sẽ tiếp tục đồng bộ hóa và có quyền truy cập vào dữ liệu, người dùng trong tổ chức phải chuyển sang Android Device Policy trước ngày 26/10/2021.
  • Nếu người dùng vẫn sử dụng Google Device Policy vào ngày này, họ sẽ không thể đồng bộ hóa thiết bị hoặc truy cập vào dữ liệu.
  • Để chuyển sang Android Device Policy, người dùng phải có thiết bị chạy Android 6.0 Marshmallow trở lên có hỗ trợ hồ sơ công việc. Đối với những người dùng có thiết bị không đáp ứng các yêu cầu này, hãy cân nhắc chuyển sang tính năng quản lý thiết bị di động cơ bản.
 • Để đảm bảo các thiết bị do người dùng đã thiết lập tính năng quản lý cơ bản đăng ký có thể tiếp tục thực thi phương thức khóa màn hình, người dùng trong tổ chức phải chuyển sang Android 6.0 Marshmallow trở lên trước ngày 26/10/2021.
  • Nếu người dùng không thể nâng cấp thiết bị lên Android 6.0 trở lên, thiết bị đó sẽ tiếp tục đồng bộ hóa và giữ lại quyền truy cập vào dữ liệu, nhưng sẽ không thể thực thi phương thức khóa màn hình.

Quản trị viên cần biết điều gì?

Bảo mật thiết bị Android là một hệ thống phát triển nhanh chóng. Để tận hưởng các tính năng bảo mật mới nhất, quản trị viên nên nâng cấp lên thiết bị chạy phiên bản Android mới nhất (R). Các phiên bản hệ điều hành Android mới nhất mang đến nhiều tính năng mới giúp cải thiện tính bảo mậttrải nghiệm của doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin về sự khác biệt giữa Android Device Policy và Google Apps Device Policy, hãy xem lại Câu hỏi thường gặp về các tác nhân quản lý thiết bị Android.

Quản trị viên cần phải làm gì?

Hoàn thành các bước sau đây và liên hệ với người dùng để đảm bảo họ cập nhật thiết bị trước ngày 26/10/2021.

Thiết bị được thiết lập sẵn tính năng quản lý nâng cao

 1. Xác định các thiết bị được đặt ở chế độ quản lý nâng cao.
 2. Xác định thiết bị nào trong số các thiết bị này hiện do ứng dụng Google Apps Device Policy quản lý và hỗ trợ ứng dụng Android Device Policy.
 3. Lưu ý: quản trị viên có thể cập nhật các thiết bị chạy Android 6 trở lên có hỗ trợ hồ sơ công việc để áp dụng Android Device Policy mới.
 4. Gửi hướng dẫn chuyển sang Android Device Policy cho người dùng các thiết bị này.

Thiết bị được thiết lập sẵn tính năng quản lý cơ bản

 1. Xác định các thiết bị được đặt ở chế độ quản lý cơ bản.
 2. Hướng dẫn người dùng các thiết bị này nâng cấp hệ điều hành Android lên phiên bản 6.0 Marshmallow trở lên.

Làm cách nào để yêu cầu trợ giúp?

Nếu có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Google Workspace


LVtech