Cập nhật giao diện người dùng cho trang chủ Jamboard

Tháng 3 07, 2019


Tóm tắt

Để tạo giao diện rõ ràng và dễ điều hướng hơn, Google đã cập nhật thiết kế của trang chủ Jamboard (jamboard.google.com). Việc cập nhật thiết kế này dựa trên các bản cập nhật gần đây giúp tạo và chỉnh sửa Jam trên web dễ dàng hơn. Người dùng có thể nhận thấy:

  • Cập nhật thiết kế nguyên vật liệu, bao gồm các hộp và các khoảng trắng, giúp người dùng có thể tìm kiếm theo nhu cầu nhanh chóng.
  • Các nút mới để mở jam nhanh hơn với bớt nhấp chuột hơn.
  • Logo mới và các yếu tố thiết kế mới tăng tính nhất quán với các sản phẩm và giao diện khác của G Suite.

Giao diện mới sẽ hiển thị trên trang chủ của Jamboard tại jamboard.google.com.

Giao diện người dùng Jamboard mới

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 27/2/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 27/2/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech