[Cập nhật] Kể từ ngày 13/10/2020, các mục đã lưu trong thư mục thùng rác trên Google Drive quá 30 ngày sẽ tự động bị xóa

Tháng 9 24, 2020


Xin chào Quản trị viên!

Kể từ ngày 13/10/2020, Google Drive sẽ có sự thay đổi để đảm bảo tính năng tự động xóa các mục trong thùng rác hoạt động nhất quán hơn với các dịch vụ còn lại của G Suite. Điều này có nghĩa là mọi tập tin bị chuyển vào thùng rác từ thư mục "Drive của tôi" trên Google Drive sẽ tự động bị xóa sau 30 ngày. Các mục ở trong thùng rác vẫn sẽ tính vào hạn mức dung lượng.

Xin lưu ý rằng kể từ ngày 13/10/2020, mọi tập tin đã lưu trong thùng rác của người dùng từ trước sẽ vẫn ở đó trong 30 ngày. Sau khi hết thời hạn 30 ngày, những tập tin đã lưu trong thùng rác quá 30 ngày sẽ bắt đầu tự động bị xóa.

Điều này ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức?

Sau ngày 13/10/2020, mọi tập tin đã lưu trong thùng rác quá 30 ngày sẽ tự động bị xóa. Google sẽ hiển thị thông báo trong ứng dụng cho Drive kể từ ngày 15/9/2020 và cho các sản phẩm Trình chỉnh sửa (chẳng hạn như Google Tài liệu và Google Biểu mẫu) kể từ ngày 29/9/2020.

Một số điều cần lưu ý:

  • Các tập tin trong thùng rác của bộ nhớ dùng chung đã tự động bị xóa sau 30 ngày.
  • Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến các mục bị chuyển vào thùng rác từ mọi thiết bị và nền tảng.
  • Các tập tin đã xóa khỏi Tập tin Drive trực tuyến sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi thùng rác hệ thống sau 30 ngày. Hoạt động Sao lưu và đồng bộ hóa sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Thay mặt người dùng, quản trị viên G Suite vẫn có thể khôi phục các mục đã bị xóa khỏi mọi thùng rác sau tối đa 25 ngày.
  • Sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các chính sách lưu giữ do quản trị viên G Suite thiết lập trong Google Vault.
  • Những thay đổi này áp dụng cho tất cả người dùng cuối và phiên bản G Suite.

Tôi cần phải làm gì?

Vui lòng dành ít phút để xem lại hoạt động này và lên kế hoạch phù hợp để thông báo cho người dùng trong miền.

Nếu người dùng trong tổ chức đang dùng Google Drive trên Android hoặc iOS, hãy yêu cầu họ cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Google luôn sẵn sàng trợ giúp

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về những thay đổi này, vui lòng tham khảo các bài viết hỗ trợ sau:

Trân trọng!

LVtech