Cập nhật: màn hình đăng nhập Google mới sẽ ra mắt trong tuần này

Tháng 7 21, 2018


Tháng trước, Google đã công bố giao diện mới cho màn hình đăng nhập Google. Do sự chậm trễ không lường trước được, Google hiện đang triển khai thiết kế mới vào trung tuần tháng 7/2018, với một số thay đổi nhỏ.

Từ hôm nay trở đi, người dùng có thể nhận thấy rõ, khi đăng nhập vào tài khoản G Suite, màn hình có hơi khác. Một số thay đổi bao gồm các chỉnh sửa cho biểu trưng của Google và căn giữa của tất cả các mục trên màn hình. Vui lòng xem hai hình sau để nhận biết sự thay đổi:

Màn hình đăng nhập trước khi thay đổi

Màn hình đăng nhập mới

Xin lưu ý rằng đường viền xung quanh trường văn bản (được đề cập trong thông báo trước đây của Google) sẽ xuất hiện trong những tháng tới.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech